Đối tượng lập hồ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm.Áp dụng với các đối tượng sau đây : bao gồm các cơ quan ,các tổ chức , cá nhân trong và ngoài nước

1  2  3  4  5 0/5 - 0 Bình chọn - 382 Lượt xem

 

Lập hồ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm

 


Cơ sở pháp lý


Căn cứ vào Luật môi trường ra quyết định vào ngày 21/06/2012 và thông tư số 27/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường về việc cấp các loại giấy phép đăng ký khai thác mạch nước ngầm ( nước dưới lòng đất) , mẫu hồ sơ cấp và mẫu hồ sơ gia hạn , mẫu hồ sơ điều chỉnh , mẫu cấp lại giấy phép tài nguyên nước .
 

Đối tượng lập hồ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm


Áp dụng với các đối tượng sau đây : bao gồm các cơ quan ,các tổ chức , cá nhân trong và ngoài nước (gọi chung là các tổ chức , cá nhân) có những hoạt động mà trong đó có liên quan đến việc khai thác thăm dò , sử dụng tài nguyên nước , hay xả nước thải trực tiếp vào nguồn nước thuộc trong vùng lãnh thổ ,khu đặc quyền kinh tế nước CHXHCN Việt Nam.
Các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có khai thác sử dụng nước ngầm.
 

Cách lập hồ sơ xin phép khai thác nước ngầm.

 

Lap ho so xin phep khai thac nuoc ngam
 

1. Cơ quan đăng ký khai thác nước dưới đất là Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

2. Trình tự, thủ tục đăng ký:

Điều a : Căn cứ vào danh mục được phép khai thác mạch nước ngầm (nước dưới lòng đất ) phải có sự đồng ý phê duyệt từ tổ trưởng khu phố đó , ấp đó , hay trưởng thôn , trưởng bản , sóc ... (gọi chung là tổ trưởng dân phố) phải lập danh sách và tổ chức rà soát các cá nhân , doanh nghiệp hay tổ chức có các máy móc giếng khoan hiện đại khai thác nước dưới lòng đất ngay tại địa bàn thuộc quyền quản lý . Phải thông báo và phát 2 tờ đăng ký theo Mẫu số 38 của Phụ lục kèm theo Thông tư cho cá nhân và tổ chức biết để kê khai ..

Trường hợp các tổ chức hay cá nhân chưa có giếng khoan , chưa tiến hành khai thác , chưa chuẩn bị dụng cụ máy móc hoạt động thì phải kê khai thực hiện đăng ký khai thác trước khi tiến hành khai thác .

Điều b)Trong thời gian không quá 10 ngày kể từ khi nhận được thông báo , các cá nhân doanh nghiệp tổ chức phải có trách nhiệm hoàn thành 2 tờ khai và nộp cho tổ trưởng hay cơ quan đăng ký có thẩm quyền để nộp lại Ủy ban nhân dân phường xã địa phương . Sau khi nhận được 2 tờ khai Ủy ban nhân dân cấp phường xã phải có nhiệm vụ xác nhận và nộp lên cấp thẩm quyền cao hơn là Ủy ban nhân dân quận huyện đối với trường hợp cơ quan đăng ký là Ủy ban nhân dân quận huyện.


Điều c) Trong khoảng thời gian không quá 10 ngày kể từ khi cơ quan thẩm quyền xác nhận 2 bản kê khai của tổ chức cá nhân trong việc khai thác nước dưới lòng đất , cơ quan đăng ký phải chịu trách nhiệm kiểm tra làm rõ thông tin nội dung và xác nhận vào tờ khai , sau đó gửi lại 1 bản cho cá nhân tổ chức doanh nghiệp .

3.Riêng đối với trường hợp các cá nhân tổ chức , doanh nghiệp đã kê khai đăng ký xác nhận khai thác mà không tiếp tục công việc khai thác sử dụng thì bắt buộc phải báo cáo , sau đó trả tờ khai lại cho cơ quan đăng ký hoặc tổ trưởng dân phố địa phương để tổ trưởng thông báo cho cơ quan đăng ký tiến hành lấp giếng , trám giếng khi không sử dụng theo quy định Pháp luật.

4.Cơ quan đăng ký phải có trách nhiệm theo dõi ,cập nhật các số liệu , hồ sơ đăng ký khai thác nước dưới lòng đất trên đại bàng. Tổng hợp các báo cáo hằng năm và gửi kết quả đăng ký về Sở tài nguyên và Môi trường .Riêng trường hợp cơ quan đăng ký thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp phường xã thì gửi kết quả báo cáo về ủy ban nhân dân cấp quận huyện , sau đó Ủy ban nhân dân cấp quận huyện gửi kết quả về Sở tài nguyên và Môi trường.

Hãy liên hệ đến công ty môi trường TNHH CN MT Đông Nam Bộ hoặc công ty TNHH TV& CN MT Phú Quốc Việt để được tư vấn và lập hồ sơ miễn phí.

 

Hotline : 0973 923 688 – 0978 819 786 – 0914 677 819

 

Thông tin khác