Công trình xử lý nước thải sinh hoạt

Công trình xử lý nước thải sinh hoạt

Công trình xử lý nước thải sinh hoạt tiêu biểu:

I/ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 10M3/NGÀY ĐÊM
Chủ đầu tư: công ty TNHH Acamax VN
Địa chỉ: KCN Việt Nam Singapo - Thuận An Bình Dương
Năm hoàn thành: 2010

II/ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 5M3/ NGÀY ĐÊM
Chủ đầu tư: công ty TNHH Bao Bì Phú Sĩ 
Địa chỉ: Hóc Môn  - TP HCM
Năm hoàn thành: 2010

III/  CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 50M3/ NGÀY ĐÊM
Chủ đầu tư: công ty TNHH Fuchun VN 
Địa chỉ: quận Bình Tân - TP HCM
Năm hoàn thành: 2011

IV/  CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 7M3/ NGÀY ĐÊM
Chủ đầu tư: Tòa nhà CHOYS
Địa chỉ: Quận 3 - TP HCM
Năm hoàn thành: 2012

Xem thêm về công nghệ xử lý nước thải:
  •