Khi so sánh với một số công nghệ truyền thống và tiên tiến, công nghệ plasma lạnh vẫn hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu về hiệu quả xử lý để loại bỏ thành phần hữu cơ và độ màu trong nước thải dệt nhuộm

Plasma được tạo thành khi chỉ có một phần nhỏ phân tử khí bị ion hóa, trong đó nhiệt độ điện tử đạt giá trị rất lớn, được nghiên cứu ứng dụng vào quá trình xử lý nước thải chứa thành phần phức tạp và độ ô nhiễm cao.

 
Thành phần ô nhiễm của nước thải dệt nhộm:
  • Các hợp chất hữu cơ khó phân hủy như:  thuốc nhuộm, các chất hoạt động bề mặt, các hợp chất halogen hữu cơ, ....
  • Tổng hàm lượng chất rắn.
  • Nhiệt độ cao (thấp nhất là 40 độ C) và pH của nước thải cao từ 9 đến 12.

Khi cho nước thải chảy qua buồng phóng Plasma thì Các chất ô nhiễm chủ yếu có trong nước thải dệt nhuộm là các hợp chất hữu cơ khó phân hủy, thuốc nhuộm, các chất hoạt động bề mặt, các hợp chất halogen hữu cơ, muối trung tính làm tăng tổng hàm lượng chất rắn được bức phá bẻ gãy trở trành những hợp chất đơn giản hơn dễ dàng lắng tách ra khỏi nước mà không phải dùng quá nhiều loại hóa chất  để tách bỏ như các công nghệ truyền thống.
Nồng độ COD trong nước thải giảm đáng kể và đẽ dàng xử lý bằng phương pháp sinh học để đảm bảo tiêu chuẩn quy định.

Ưu thế lớn nhất của mô hình plasma này so với các công nghệ phổ biến khác hiện nay là khả năng xử lý chất ô nhiễm trong nước với tốc độ nhanh và mạnh, không chọn lọc và ít bổ sung hóa chất trong quá trình xử lý.

Với công nghệ plasma xử lý nước thải dệt nhuộm chưa qua công đoạn xử lý nào, cho hiệu quả đạt 90,09% đối với độ màu và 85,75% đối với giảm nồng độ COD. Điều đó cho thấy hiệu quả tốt để xử lý các thành phần chất hữu cơ có màu, khó phân hủy sinh học.

Khi so sánh với một số công nghệ truyền thống và tiên tiến, công nghệ plasma vẫn hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu về hiệu quả xử lý để loại bỏ thành phần hữu cơ và độ màu trong nước thải dệt nhuộm

Xử lý nước thải bằng công nghệ plasma là công nghệ mới, tuy chưa phổ biến ở Việt Nam nhưng đã được ở các nước Mỹ, Anh, Đức áp dụng vào hệ thống xử lý. Nếu bạn quan tâm và muốn tìm hiểu sâu hơn về công nghệ plasma xử lý nước thải hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo số 0973923688
Thông tin khác