Nước thải điều rang muối là loại nước thải vô cùng khó xử lý hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đều đầu tư đối phó hoặc không đầu tư hệ thống xử lý nước thải Nước thải điều rang muối là loại nước thải vô cùng khó xử lý hầu hết các doanh nghiệp, cơ

Nước thải điều rang muối là loại nước thải vô cùng khó xử lý hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đều đầu tư đối phó hoặc không đầu tư hệ thống xử lý nước thải
Các công nghệ áp dụng xử lý nước thải hiên nay đều không hiệu quả cụ thể như sau:
  • Tốn quá nhiều hóa chất nhưng nước sau khi xử lý đạt độ trong sau đó lại màu và hàm lượng COD cao
  • Diện tích xây dựng quá lớn nhưng vẫn không khả thi.
  • Một số đầu tư cho có xong bỏ đó

Nước thải điều rang muối là loại nước thải vô cùng khó xử lý hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đều đầu tư đối phó hoặc không đầu tư hệ thống xử lý nước thải:
  • Bẻ gãy bức phá được chất ô nhiễm đảm bảo nồng độ đạt quy định, không có hiện tượng lại màu
  • Không sử dụng hóa chất nên không tốn kém
  • Diện tích xây dựng nhỏ
  • Chi phí đầu tư thấp
  • Chi phí vận hành thấp

Xử lý nước thải bằng công nghệ plasma là công nghệ mới, tuy chưa phổ biến ở Việt Nam nhưng đã được ở các nước Mỹ, Anh, Đức áp dụng vào hệ thống xử lý. Nếu bạn quan tâm và muốn tìm hiểu sâu hơn về công nghệ plasma xử lý nước thải hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo số 0973923688
Thông tin khác