Chúng tôi chuyên tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải

Chúng tôi chuyên tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải

  • Nước thải sinh hoạt
  • Nước thải các nghành công nghiệp
  • Nước thải bệnh viện

......

Hệ thống xử lý nước thải nhiễm sơn cty sapay việt nam
Nước thải công ty SANAKY VN
Nước thải trạm trộn bê tông

nuocs thải thủy sản

Những câu hỏi thường gặp

❖ Đo kiểm môi trường lao động.

❖ Lọc nước hồ nuôi cá KOI

❖ Lọc nước nuôi tôm tép sinh sản

❖ Tư vấn môi trường

❖ Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Thông tin khác