Công nghệ xử lý nước thải khu Resort cao cấp - P2

Trong bể sinh học thiếu khí lắp đặt một máy xáo trộn chìm. Máy xáo trộn chìm được lắp đặt từ một bơm nước thải nhúng chìm công suất lớn, với một ống hướng dòng, máy tạo ra dòng xáo trộn mạnh trong bể thiếu khí.

1  2  3  4  5 0/5 - 0 Bình chọn - 1249 Lượt xem

1 - Bể tuyển nối nhanh

Nước thải thu gom từ khu resort theo mương dẫn đi về trạm xử lý nước thải. Đầu tiên nước thải thu gom sẽ được loại bỏ rầu mở và các chất nhổi nhanh. Giàn phân phối khí cho quá trình tuyển nổi được trích từ máy thổi khí. Giàn phân phối khí tuyển nổi lắp đặt các ống tạo khí tinh NANO TUBE. Nước thải được cho chuyển động đi ngang qua vùng tạo bọt khí. Các bọt khí mịn bám dính vào váng mở, các sợi lơ lững có khả năng nổi nhanh. Chất lơ lững mang bọt khí sẽ nổi nhanh lên bề mặt. Lượng váng nổi trên bề mặt được gạt bằng tay mỗi ngày. Váng nổi được gạt vào bể chứa cặn.

Khí được cấp liên tục vào bể tuyển nổi, trong thời gian chờ gạt váng, phần váng mất lực nổi do mất dần bọt khí sẽ chuyển động xoay tròn về khu vực phân phối khí nhờ lực xoay của dòng nước. Bọt được cấp thêm cho chất lơ lững và nổi lên trở lại.

Nước sau tuyển nổi được thu gom qua ngăn chứa từ phần đáy bể. Ngăn chứa nước sau tuyển nổi có lỗ thông với bể điều hòa. Qua lỗ thông này nước thải từ bể tuyển nổi chuyển động vào bể điều hòa.

2 - Bể điều hòa

Do lưu lượng nước thải khu resort biến động lớn theo thời gian. Bể điều hòa được thiết kế có thể tích điều hòa lớn để đảm bảo khả năng lưu trữ nước thải. Tạo hiệu quả điều hòa ổn định.

3 - Bể sinh học thiếu khí

Một dòng bùn tuần hoàn cũng được bơm về bể thiếu khí nhằm tạo ra một nồng độ sinh khối nhất định trong quá trình xử lý sinh học.

Quá trình sinh học thiếu khí là một dạng sinh trưởng thiếu khí sinh trưởng lơ lững, trong đó nước thải, sinh khối được xáo trộn trong bể. Trong bể sinh học thiếu khí lắp đặt một máy xáo trộn chìm. Máy xáo trộn chìm được lắp đặt từ một bơm nước thải nhúng chìm công suất lớn, với một ống hướng dòng, máy tạo ra dòng xáo trộn mạnh trong bể thiếu khí.

Dưới sự hoạt hóa của hệ vi sinh lơ lững, trong bể điều hòa diễn ra quá trình phân hủy thiếu khí. Quá trình phân hủy thiếu khí diễn ra giúp biến đổi các chất hữu cơ thành năng lượng và sinh khối mới. Đồng thời, trong môi trường thiếu khí cũng diễn ra quá trình khử nitrate hóa, biến đổi ni tơ từ dạng nitrate thành khí N2

4 - Bể sinh học hiếu khí

Đáy bể sinh học hiếu khí lắp đặt hệ thống phân phối khí, lượng khí đi vào cung cấp một lượng oxi hòa tan cao trong dòng nước trong bể, đồng thời giúp xáo trộn lượng nước thải đi vào, lượng nước có sẳn trong bể với lượng sinh khối hiếu khí trong bể.

Trong môi trường hiếu khí, các vi sinh vật thực hiện quá trình sinh trưởng hiếu khí. Trong quá trình này các vi sinh vật hấp thụ các hợp chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học và một số vi chất khác làm nguồn dinh dưỡng, tạo ra năng lượng và sinh khối mới.

5 - Bể lắng bùn sinh học

Đầu tiên, nước sau xử lý hiếu khí đi vào ngăn hướng dòng. Một vách ngăn có tác dụng hướng dòng nước đi xuống phía dưới. Dòng nước chuyển động hướng xuống đáy bể tạo điều kiện thuận lợi cho bông bùn sinh học có khả năng lắng lắng nhanh vào ngăn chứa bùn của bể lắng. Dòng nước sau khi qua ngăn hướng dòng, đi vào vùng lắng, các thành phần chất có khả năng lắng sẽ lắng đọng xuống đáy bể trên đường chuyển đọng theo chiều dài bể lắng. Đáy bể lắng có cấu trúc đáy nghiêng, bùn lắng chuyển động theo chiều dốc của đáy về vùng chứa bùn.

6 - Bể chứa trung gian

Bể chứa nước trung gian giúp lưu giữ một thể tích nước nhất định, tạo thuận lợi cho hoạt động của bơm và hệ thống lọc trong quá trình lọc áp lực.

7 - Hệ thống lọc áp lực

Hệ thống lọc áp lực giúp loại bỏ các thành phần cặn lơ lững có trong nước thải.

Dòng nước sau khi lọc được dẫn tới bể chứa nước sau xử lý. Một lượng hóa chất khử trùng được đưa vào đường ống dẫn nước từ bồn lọc áp lực đến bể chứa nước sau xử lý, hóa chất khử trùng giúp loại bỏ lượng vi sinh còn lại trong dòng nước.

 
Tin tức khác