Dịch Vụ Môi Trường Đông Nam Bộ

Lập giấy phép môi trường

Đối tượng phải có giấy phép môi trường

Các đối tượng sau đây phải có giấy phép môi trường:

- Đối tượng 1: Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

Các đối tượng trên mà thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.

- Đối tượng 2: Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như đối tượng 1.

(Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020)

Thời hạn của giấy phép môi trường

Thời hạn của giấy phép môi trường được quy định như sau:

- 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I;

- 07 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I;

- 10 năm đối với đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020;

- Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020 theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (sau đây gọi chung là chủ dự án đầu tư, cơ sở).

(Khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020)

Tra nhóm cấp phép theo luật đầu tư công

Giấy phép Môi trường thành phần
    - Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ Môi trường
    - Giấy phép xả thải nước thải vào nguồn nước
    - Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi 
    - Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ Môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
    - Giấy phép xử lý chất thải nguy hại
    - Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
    - Giấy phép xả khí thải công nghiệp
Sau ngày 01/01/2022, các loại giấy phép Môi trường thành phần sẽ đươc tích hợp thành một hồ sơ duy nhất gọi là " giấy phép Môi trường"
(" Doanh nghiệp khi hết hạn một trong 7 loại giấy phép Môi trường thành phần bắt buộc phải làm lại giấy phép môi trường mới được quy định trong luật bảo vệ Môi trường 2022")

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC LỢI GÌ KHI HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI:
  • Chi phí hợp lý, cam kết thời gian hoàn thiện nhanh và đúng hẹn.
  • Tư vấn rõ ràng và miễn phí về nhóm, đối tượng, cấp độ của giấy phép theo đúng quy định của pháp luật.
  • Tư vấn miễn phí về công nghệ xử lý nước thải, khí thải, xử lý mùi, thu gom chất thải nguy hại ...
  • Hỗ trợ khi có đoàn kiễm tra về môi trường, giải trình cho các cơ quan khi cần thiết.
Hãy liên hệ 0973923688 Tel/zalo để được tư vấn miễn phí lập giấy phép môi trường.

Dự án lập giấy phép môi trường của chúng tôi:
- NHÀ MÁY THÉP THỦ ĐÚC - CÔNG TY TNHH THÉP THỦ ĐỨC
- NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIÀY - CÔNG TY TNHH TAVI ( BÌNH CHÁNH)
- NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐIỀU NHÂN TRẮNG - CÔNG TY TNHH MTV SX TM NGUYÊN NGỌC ( BÌNH PHƯỚC)
- KDL SƠN LONG FIELD - PHƯỚC LONG BÌNH PHƯỚC
- NHÀ MÁY SX MUSOE XỐP - CÔNG TY TNHH MOUSSE NGỌC CƯỜNG
 ...... Và nhiều dự án khác

Xem them:
Dịch vụ xử lý nước thải
Thu gom rác thải nguy hại
Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ
Đo kiễm môi trường lao động