Xử lý nước thải nhà hàng khách sạn

Nước thải từ bể điều hòa được bơm và đưa xuống phần đáy bể sinh học hiếu khí bám dính. Tại đáy bể CB – 02 lắp đặt hệ thống phân phối khí dạng ống đục lỗ, lượng khí đi vào cung cấp một lượng oxi hòa tan cao vào dòng nước trong bể, đồng thời giúp xáo trộn lượng nước thải đi vào từ bể điều hòa với lượng nước có sẳn ở phần đáy bể CB – 02, đồng nhất nồng độ các chất trong phần đáy bể.

1  2  3  4  5 0/5 - 0 Bình chọn - 3423 Lượt xem


Thuyết minh công nghệ xử lý nước thải nhà hàng khách sạn.
CB – 01: Bể điều hòa

    Ngăn chứa nước của hầm tự hoại hiện hữu được sử dụng làm Bể điều hòa (CB-01) cho hệ thống xử lý nước thải của nhà hàng. Bể điều hòa này có tác dụng chính là điều hòa lưu lượng, cân bằng theo thời gian nồng độ các thành phần trong dòng nước thải đi vào các công trình xử lý phía sau. Nhờ đó đảm bảo hoạt động theo thiết kế của hệ thống xử lý.

CB – 02: Bể sinh học hiếu khí sinh trưởng bám dính

Nước thải từ bể điều hòa được bơm và đưa xuống phần đáy bể sinh học hiếu khí bám dính. Tại đáy bể CB – 02 lắp đặt hệ thống phân phối khí dạng ống đục lỗ, lượng khí đi vào cung cấp một lượng oxi hòa tan cao vào dòng nước trong bể, đồng thời giúp xáo trộn lượng nước thải đi vào từ bể điều hòa với lượng nước có sẳn ở phần đáy bể CB – 02, đồng nhất nồng độ các chất trong phần đáy bể. 
Dòng nước thải chuyển động từ đáy bể sinh học hiếu khí lên trên bề mặt. Trong quá trình chuyển động lên bề mặt của bể xử lý sinh học, dòng nước thải phải đi qua một lớp vật liệu đệm vi sinh bám dính lơ lững trong bể. Trong môi trường hiếu khí, các vi sinh vật bám dính trên bề mặt của vật liệu thự hiện quá trình sinh trưởng hiếu khí, chúng tạo ra các lớp màng vi sinh trên bề mặt vật liệu. Khi dòng nước thải đi lên và tiếp xúc với lớp màng vi sinh này, màng vi sinh hấp thụ các hợp chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học và một số vi chất khác làm nguồn dinh dưỡng, tạo ra năng lượng và sinh khối mới. 
    Quá trình công nghệ xử lý nước thải sinh học hiếu khí gồm 3 giai đoạn:
-    Quá trình oxi hóa các chất hữu cơ theo phương trình cơ bản sau:
CxHyOz + O2  →  CO2 + H2O + H
-    Quá trình tổng hợp tế bào mới theo phương trình cơ bản sau:
CxHyOz + NH3 + O2   →  Tế bào mới + CO2 + H2O + C5H7NO2 - H
-    Quá trình phân hủy nội bào theo phương trình cơ bản sau:
C5H7NO2 + 5O2   →  5CO2 + 2H2O + NH3  H
    Đồng thời, trong quá trình phân hủy hiếu khí, các vi sinh vật thực hiện các quá trình chuyển hóa ni tơ, chuyển nitơ từ dạng hữu cơ thành nitrate, quá trình này được gọi là quá trình nitrate hóa. Quá trình nitrate hóa được thực hiện qua các bước sau:
-    Chuyển hóa Nitơ Amôniắc thành Nitrite dưới tác dụng của vi khuẩn Nitrosomonas:
Nitơ Ammoniac  +  1.5 O2    Nitrite  +  H2O  +  giảm độ kiềm
-    Chuyển hóa Nitrite thành Nitrate dưới tác dụng của vi khuẩn Nitrobacter:
Nitrite  +  0.5 O2     Nitrate
    Quá trình nitrate hóa được mô tả bằng phương trình phản ứng sau:
Nitơ Ammoniac  + 2O2  Nitrate + H2O + giảm độ kiềm
Phần lớn thành phần chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học (BOD) được loại bỏ trong các quá trình này.
Dòng nước chuyển động hướng lên cũng tạo ra một lực cắt đứng, nhờ đó khi lớp màng vi sinh quá lớn, nó sẽ bị cắt đứt một phần, phần màng vi sinh này sẽ theo dòng nước đi ra ngoài bể. Nhờ quá trình này, trong bể sinh học hiếu khí bám dính luôn duy trì được lượng sinh khối ổn định. 
Trên bề mặt bể sinh học lắp đặt hệ thống thu nước, đưa dòng nước sau xử lý sinh học vào Bể chứa nước trung gian. 

CB – 03: Bể chứa trung gian

    Bể chứa nước trung gian giúp lưu giữ một thể tích nhất định, tạo thuận lợi cho hoạt động của bơm và hệ thống lọc trong quá trình lọc áp lực.

CB – 04: Hệ thống lọc áp lực 

    Bồn lọc áp lực giúp loại bỏ các thành phần cặn lơ lững có trong nước thải sau xử lý sinh học như màng sinh khối dư bị phân cắt và các thành phần cặn lơ lững khác. 
    Hóa chất khử trùng được bơm vào đường ống dẫn nước sau lọc, tạo sự xáo trộn giữa hóa chất khử trùng và dòng nước thải. Hóa chất khử trùng giúp loại bỏ phần lớn các loại vi khuẩn có trong nước thải.
    Đường ống sau lọc được đấu nối trực tiếp đến nguồn tiêp nhận.
    Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn Cột B QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
    Lượng nước rửa lọc có chứa cặn lọc được dẫn chuyền về ngăn lắng của hầm tự hoại, và sẽ được loại bỏ theo định kỳ bút cặn của hầm tự hoại. Lượng cặn lọc này có chứa một lượng vi sinh đáng kể, có thể cải thiện hoạt động phân hủy chất hữa cơ trong nước thải của hầm tự hoại.

Để được tư vấn về xử lý nước thải nhà hàng khách sạn hãy liên hệ Công ty TNHH Công Nghệ Tư vấn Môi Trường Đông Nam Bộ để được tư vấn miễn phí.

Hotline : 0973 923 688 – 0978 819 786 – 0914 677 819
 
Tin tức khác