Xử lý nước thải xi mạ

Nước thải sản xuất được chia làm ba loại: nước thải Crom; nước thải Cyanua; nước thải mặn, chua, các ion kim loại khác. Các loại nước thải này được thu về các hồ chứa riêng biệt và xử lý sơ bộ trước khi đưa qua bể điều hòa. Nước thải chứa Cr6+ được hoàn nguyên bằng Na2SO5 thành Cr3+ bớt độc hại hơn

1  2  3  4  5 0/5 - 0 Bình chọn - 2574 Lượt xem

 
Thuyết minh quy trình:
   Công nghệ xử lý Nước thải sản xuất được chia làm ba loại: nước thải Crom; nước thải Cyanua; nước thải mặn, chua, các ion kim loại khác. Các loại nước thải này được thu về các hồ chứa riêng biệt và xử lý sơ bộ trước khi đưa qua bể điều hòa. Nước thải chứa Cr6+ được hoàn nguyên bằng Na2SO5 thành Cr3+ bớt độc hại hơn. Nước thải chứa Cyanua được oxi hóa bằng Ca(OCl)2, phản ứng xảy ra trong môi trường pH>10 để CNO và CN bớt độc hại. Sau đó trộn tất cả các loại nước đã xử lý sơ bộ với nước có chứa kim loại nặng, chất mặn, chua,... trong bể điều hòa. Rồi đưa qua bể phản ứng keo tụ tạo bông, dùng PAC (hay Polime) để keo tụ các kim loại nặng (Cu2+, Ni2+) trong môi trường kiềm. Rồi tiếp tục cho qua bể lắng để lắng các kim loại nặng xuống. Nước qua bể lắng có pH còn cao, vì vậy sẽ được điều chỉnh đến pH thích hợp, rồi được thải ra cống thoát nước thải của KCN.
    Bùn thải chứa kim loại nặng được thu gom và chuyển cho công ty chuyên xử lý chất thải. 
Liên hệ với chúng tôi công ty tư vấn môi trường Đông Nam Bộ tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Hotline : 0973 923 688 – 0978 819 786 – 0914 677 819
Tin tức khác