Bảo trì, sửa chữa, vận hành

Để đáp điều này chúng tôi công ty TNHH công nghê môi trường Đông Nam Bộ đã triển khai và cung cấp dịnh vụ vận hành, bảo trì sửa chữa hệ thống xử lý nước thải đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải của bộ Tài Nguyên và Môi Trường.

1  2  3  4  5 0/5 - 0 Bình chọn - 579 Lượt xem

Xử lý nước thải là vấn đề cần thiết trong các hoạt đông sản xuất kinh doanh có phát sinh nước thải. hiện nay có nhiều phương pháp xử lý nước thải khác nhau, phụ thuộc vào tính chất nước thải và đặc thù của từng nghành sản xuất.

Song bên cạnh xây dựng hệ thống xử lý thì việc vận hành, bảo trì, và sửa chữa hệ thống xử lý nước thải đúng cách để nước thải sau hệ thống xử lý đạt kết quả như mong muốn là một vấn đề nan giải đố với các doanh nghiệp. Để đáp  điều này chúng tôi công ty TNHH công nghê môi trường Đông Nam Bộ đã triển khai và cung cấp dịnh vụ vận hành, bảo trì sửa chữa hệ thống xử lý nước thải đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải của bộ Tài Nguyên và Môi Trường.

Dự án
Thông tin khác