Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Liên hệ với Công ty TNHH Tư vấn Môi Trường Đông Nam Bộ để được tư vấn miễn phí về khoá tham gia chương trình huấn luyện An toàn lao động , vệ sinh lao động

Cơ sở pháp lý quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.Theo như thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH được ban hành chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12/2013 trong đó có một số quy định về việc huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

 Các đối tượng thuộc 4 nhóm sau phải được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.
     *  Nhóm đối tượng thứ nhất:
Nhóm này đối tượng này thường giữ chức vụ công tác quản lý trong doanh nghiệp vừa và nhỏ , các hợp tác xã , hay các chủ hộ gia đình , và những hộ gia đình có hợp đồng sử dụng lao động. Trong cơ quan trực thuộc quản lý nhà nước thì đối tượng chính sẽ là thủ trưởng hay các cấp phó từng đơn vị sự nghiệp , các đơn vị mà trong đó có hợp đồng thuê lao động . Khoảng thời gian để tham gia công tác huấn luyện lao động định kì theo quý 2 năm một lần . Thời gian đầu tham gia huấn luyện ít nhất 16 tiếng , trong qua trình huấn luyện nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ có thời hạn 2 năm.

          * Nhóm đối tượng thứ hai:

Nhóm này dành cho các cơ sở có cán bộ chuyên về An toàn , vệ sinh lao động , hay người quản lý kiêm phụ trách .Thời gian huấn luyện lần đầu cao hơn so với nhóm một , ít nhất là 48 tiếng. Huấn luyện theo định kỳ 1 năm 2 lần và tham gia ít nhất 24h , sau đó sẽ được cấp chứng chỉ có thời hạn sử dụng 5 năm.

            * Nhóm đối tượng thứ ba:

Thuộc nhóm đối tượng có những công việc mà yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn , vệ sinh lao động . Thời gian tham gia công tác huấn luyện là 30 tiếng . Huấn luyện chia thành 2 giai đoạn trong năm , mỗi giai đoạn tham gia huấn luyện ít nhất 15 tiếng . Chứng chỉ được cấp sẽ có thời hạn sử dụng trong 5 năm.

           * Nhóm đối tượng cuối cùng:

Đây là nhóm đối tượng người lao động  không thuộc kiểu ba 3 đối tượng nêu bên trên. Thời gian huấn luyện thấp hơn nhưng tối đa ít nhất tham gia la 16 tiếng .Tham gia nếu đạt yêu cầu sẽ ghi vào sổ công tác huấn luyện ngay tại cơ sở địa phương . Thời gian huấn luyện định kì 1 năm 1 lần tham gia ít nhất 8 tiếng .

Liên hệ với  Công ty TNHH Tư vấn Môi Trường Đông Nam Bộ để được tư vấn miễn phí về khoá tham gia chương trình huấn luyện An toàn lao động , vệ sinh lao động theo quy định của Bộ lao động thương binh xã hội.

Xem thêm : dịch vụ đo kiểm tra môi trường lao động tại đây

CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN VÀ TƯ VẤN  HÒAN TOÀN MIỄN PHÍ
Các A/C doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn các vấn đề môi trường hãy để lại phần thông tin liên hệ, ib trực tiếp cho fanpage https://www.facebook.com/moitruongdongnambo/ hoặ tham gia group chát https://www.facebook.com/groups/2571990623066424/ của chúng tôi để được hỗ trợ nhanh.
Thông tin khác