Lập​ Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ là cơ sở để Công ty biết rõ về hiện trạng chất lượng môi trường...

1  2  3  4  5 0/5 - 0 Bình chọn - 365 Lượt xem

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Lập​ Báo cáo giám sát chất lượng môi trường là cơ sở để Công ty biết rõ về hiện trạng chất lượng môi trường của mình từ đó có thể đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả nhằm đạt các Tiêu chuẩn môi trường theo quy định. Hơn nữa kết quả giám sát chất lượng môi trường sẽ là cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đánh giá về công tác bảo vệ môi trường của Công ty.

     Cơ sở pháp lý
 

Báo cáo giám sát chất lượng môi trường thực hiện dựa trên cơ sở pháp lý sau:
 

-    Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, tại kỳ hợp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2006.

lap bao cao giam sat moi truong


-    Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ về việc “sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường”.

-    Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về việc “quản lý chất thải rắn”.

-    Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc “hướng dẫn điều kiện ngành nghề, thủ tục lập hồ sơ, đăng ký cấp giấy hành, mã số quản lý chất thải nguy hại”.
-    Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 về việc “ban hành danh mục chất thải nguy hại”.

 Mục tiêu của việc lập báo cáo giám​ sát môi trường định kỳ

    Đánh giá hiện trạng môi trường của Công ty.
    Công tác thực hiện bảo vệ môi trường của Công ty.
    Nêu ra một số biện pháp bảo vệ môi trường mà Công ty sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

     Tổ chức thực hiện

    Phương pháp và thiết bị: theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.
    Các thông số kiểm soát:

  •    Chất lượng không khí xung quanh và môi trường lao động.
  •    Chất lượng khí thải.
  •    Chất lượng nước thải.
  •    Chất thải rắn.
  •    Vệ sinh lao động. 

    Tiêu chuẩn đánh giá:

  •     Các tiêu chuẩn Nhà nước Việt Nam về môi trường.
  •     Các quy chuẩn Nhà nước Việt nam về môi trường
  •     Các quy định khác của môi trường.

    Thời gian thực hiện 

  •     Báo cáo sáu tháng đầu năm: nộp trước ngày 30/07 hằng năm
  •     Báo cáo sáu tháng cuối năm: nộp trước ngày 30/01 năm sau

 
Trong năm 2014, các nhà nghiên cứu cho rằng bên cạnh các doanh nghiệp chấp hành nghiêm chỉnh lập báo cáo giám sát môi trường vẫn tồn tại nhiều đơn vị  chưa đánh giá cao công tác này mới dừng ở mức thẩm định sơ bộ chưa đi sâu vào thực trạng thiết thực cũng như chưa đề ra được kế hoạch bảo vệ môi trường cụ thể xác thực.

Đơn vị là doanh nghiệp khi tiến hành báo cáo hầu như giao lại toàn bộ việc giám sát môi trường cho các công ty tư vấn về môi trường trong khi trên thực tế, các tài liệu thông số về thực trạng môi trường và đánh giá sự ảnh hưởng của việc triển khai dự án cũng như hoạt động sản xuất tới tự nhiên hết sức cần thiết, cực kỳ quan trọng, vừa có tính phòng chống vừa là biện pháp quản lý chặt chẽ các vấn đề liên quan tới môi trường trong tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

Tuy vậy khó khăn đặt ra là công tác hướng dẫn bằng văn bản pháp luật của cơ quan chức năng vẫn chưa nêu cụ thể, đầy đủ về việc lập báo cáo giám sát môi trường, điều này khiến các doanh nghiệp bối rối trong quá trình chuẩn bị, giám sát và lập báo cáo chi tiết. Trong khi đó về mặt chuyên môn, các đơn vị nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cũng như đứng ra giám sát tại các tỉnh, thành phố vẫn chưa phát huy hết được khả năng thức sự của mình.

Mặt khác, sau khi nhận báo cáo của các doanh nghiệp, công tác xác thực lại và duyệt qua những tài liệu này vẫn không thể thực hiện được do hầu hết đơn vị báo cáo tự kiểm duyệt dự án của mình. Qua khảo sát thực tế bảo vệ môi trường dễ dàng nhận ra rằng nhiều công ty, nhà máy, công xưởng vẫn không chấp hành nghiêm chỉnh những cam kết ghi trong báo cáo. Nhất là việc hoàn thiện hệ thống xử lý nguồn thải gây ô nhiễm gần như không được thực hiện đúng theo quy định gây ra tình  trạng ô nhiễm môi trường tại nhiều khu công nghiệp, chế xuất hay dự án khai khoáng.

Hơn thế nữa là sự kết hợp giữa cá nhân sở hữu hay chủ doanh nghiệp với công ty tư vấn lập báo cáo giám sát môi trường để hoàn thành bản báo cáo một cách đầy đủ và chuyên nghiệp nhất vẫn chưa được thực hiện đúng đắn. Trường hợp này chủ yếu doanh nghiệp dồn hết mọi hoạt động đánh giá cho các dịch vụ mà không hề kiểm tra lại trong khi trách nhiệm hoàn toàn thuộc về đơn vị này.

Vài năm gần đây, dù nước ta đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc kiểm soát các hoạt động ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường, tiến hành đánh giá đúng và có kế hoạch phòng ngừa được không ít trường hợp gây suy thoái hệ sinh thái tự nhiên. Nhưng bên cạnh đó, sự phát triển đang diễn ra trên toàn đất nước cũng chính là thách thức và trách nhiệm lớn của các bộ ngành liên quan tới môi trường trong nước.

Vấn để chính đặt ra ở đây, các cơ quan chức năng cần phải đặt nhiệm vụ bảo vệ môi trường lên hàng đầu trong đó sử dụng hết những nguồn lực vốn có tại địa phương giải quyết tận gốc các sự cố về môi trường phát sinh đồng thời rút kinh nghiệm từ các quốc gia đã từng gặp phải các vấn đề tương tự. Hơn thế nữa, nhà nước cần nhanh chóng phổ biến các bước làm hồ sơ lập báo cáo giám sát môi trường cho các cơ quan có thẩm quyền, từ đó tiến hành hướng dẫn cụ thể doanh nghiệp, công ty cũng như các chủ dự án về cách tiến hành giám sát và lập báo cáo chi tiết, tỉ mỉ nhất.

Công ty TNHH xử lý nước thải Đông Nam Bộ là một công ty tư vấn môi trường chuyên nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn môi trường, lập báo cáo kế hoạch liên quan tới môi trường và nhận đánh giá hoàn thiện hệ thống xử lý nguồn thải cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, cùng đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp yêu nghề luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn bất cứ lúc nào. Chúng tôi tin chắc rằng với những kinh nghiệm của mình sẽ mang đến cho quý khác một dịch vụ chất lượng tốt nhất, giá thành hợp lý và nhanh chóng nhất.
 
Công ty lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ 
CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN VÀ TƯ VẤN  HÒAN TOÀN MIỄN PHÍ

Các A/C doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn các vấn đề môi trường hãy để lại phần thông tin liên hệ, ib trực tiếp cho fanpage https://www.facebook.com/moitruongdongnambo/ hoặ tham gia group chát https://www.facebook.com/groups/2571990623066424/ của chúng tôi để được hỗ trợ nhanh.
Thông tin khác