• Xử lý cáu cặn và rong tảo cho tháp giải nhiệt.

    Máy xử lý cáu cặn của Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Đông Nam Bộ được thiết kế nhằm thay thế cho việc sử dụng hoá chất ức chế cáu cặn, rong tảo và ăn mòn trong hệ thống giải nhiệt
  • Xử lý cáu cặn lò hơi.

    Máy xử lý cáu cặn lò hơi của công ty chúng tôi được thiết kế nhằm thay thế cho việc sử dụng hoá chất ức chế cáu cặn, và ăn mòn trong hệ thống lò hơi mà không phải dùng bất kỳ loại hóa chất nào.
Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ miễn phí
Lập đề án bảo vệ môi trường