Đo kiểm môi trường lao động Công ty sản xuất

Việc đo kiểm môi trường làm việc được khuyến khích nhằm hướng tới việc bảo vệ sức khỏe người lao động Đây chính là vấn đề cấp thiết và trở thành quy định bắt buộc của Nhà Nước đối với các nhà máy, cơ sở hoạt động kinh doanh Hiểu được nhu cầu đó, Công ty

 Quá trình lao động sản xuất tại các nhà máy và khu công nghiệp luôn phát sinh những tác động môi trường tiêu cực đến sức khỏe người lao động. Để giảm thiểu và cảnh báo những tác động xấu có thể xảy ra đối với công nhân thì các doanh nghiệp phải thực hiện đo kiểm môi trường lao động theo Thông tư 19/2011 Bộ Y Tế. Công ty TNHH CNMT Đông Nam Bộ có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự cũng như trang thiết bị cụ thể để trợ giúp tối đa cho doanh nghiệp đảm bảo chắc chắn mọi vấn đề sẽ được giải đáp và gỡ rối kịp thời. Quá trình thanh khảo sát đo kiểm tra môi trường lao động diễn ra nhanh chóng trong một khoảng thời gian không làm ảnh hưởng tới hệ thống sản xuất của đơn vị.

Trang thiết bị, dụng cụ đo kiểm môi trường lao động chuyên nghiệp.

 
  • Đo kiểm, lập báo cáo đo kiểm môi trường lao động
  • Huấn luyện an tòan lao động, vệ sinh lao động
  • Lập kế hoạch ứng phó sự cố khẩn cấp 
  • Thiết kế xây dựng các công trình xử lý môi trường
  • Tư vấn lập các hồ sơ thủ tục môi trường
  • Lập hồ sơ miễn thuế môi trường
Liên hệ để được tư vấn :
Hotline: 0973923688
 
T