Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam chống biến đổi khí hậu

Tính từ năm 1993 đến năm 2014 thì Đan Mạch đã liên tục hỗ trợ Việt Nam về các vấn đề môi trường gần 1,5 tỷ đô la Mỹ.

Ngày 27/6, tại Hội thảo triển khai về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và vấn đề trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam - ông John Nielsen đã cho biết trong giai đoạn 2014 – 2015, Đan Mạch sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam chống biến đổi khí hậu với số tiền hơn 1.900 tỷ đồng.
 

Trong thời gian trước đây, Đan Mạch cũng đã từng hỗ trợ Việt Nam rất nhiều lần trong việc chống biến đổi khí hậu, chống ô nhiễm môi trường. Hội thảo lần này cũng được thảo luận về các dự án chống biến đổi khí hậu, dự án về việc các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng nguồn năng lượng một cách hiệu quả nhất. Đồng thời, Hội thảo cũng bàn luận về vấn đề cải thiện nguồn nước ô nhiễm, bảo vệ môi trường tự nhiên…

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề đẩy mạnh tăng trưởng xanh, phát triển bền vững tại Việt Nam. Thực tế, việc phát triển năng lượng tái tạo, điều kiện thực hiện tăng trưởng xanh tại Việt Nam chưa thật sự tốt. Các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tăng trưởng kinh tế xanh rất ít nên rất khó khăn cho việc hợp tác thúc đẩy tăng trưởng xanh với các doanh nghiệp nước ngoài.

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam vừa và nhỏ, Đan Mạch luôn muốn hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng xanh, xúc tác việc sử dụng năng lượng một cách hiệu quả. Việt Nam đang lâm vào tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng các môi trường đất, nước, không khí, Việt Nam đang cần đến những công nghệ hiện đại xử lý nước thải, xử lý các thành phần gây ô nhiễm môi trường. Đan Mạch có công nghệ, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam chống biến đổi khí hậu, xử lý ô nhiễm môi trường…

Đan Mạch chính là quốc gia luôn quan tâm đến các vấn đề ô nhiễm môi trường, luôn mong muốn hướng đến việc tăng trưởng kinh tế xanh, chung tay bảo vệ môi trường.
Tin tức khác