Lưu trữ và xử lý chất thải như thế nào?

Chất thải y tế được giữ công ty môi trường mát mẻ và đô thị vận chuyển đến lò đốt Bình Hưng Hòa để được đốt cháy hàng ngày.

 Lưu trữ và xử lý chất thải như thế nào?
Lưu trữ và xử lý chất thải
Bạn cần sắp xếp một khu vực tư nhân cho rác thải, điều kiện và phương tiện để giữ tập trung vào các loại chất thải. Rác phải đảm bảo một số quy chế sau:
- Tránh xa nơi chuẩn bị thức ăn, tránh xa nơi nhiều người và chỗ đi lại thương xuyên.
- Có thể chia chất thải y tế riêng biệt với rác thải đô thị
- Đã xây dựng bức tường xung quanh, mái che, với một cánh cửa bị khóa.
- Đầy đủ các trang thiết bị rửa tay, bảo vệ cá nhân, với các vật dụng và các hóa chất cần thiết để làm sạch và xử lý chất thải.
luu giu va xu ly chat thai
Rác thải sinh hoạt và chất thải ô nghiễm nặng sau khi bảo quản trong thùng rác sẽ được chuyển đến hủy 2 lần / ngày.
Chất thải y tế được giữ công ty môi trường mát mẻ và đô thị vận chuyển đến lò đốt Bình Hưng Hòa để được đốt cháy hàng ngày, thời gian duy trì tối đa chất thải y tế là 48 giờ. Rác thải sinh hoạt được chuyển đến bãi rác thành phố từng ngày theo hợp đồng của bệnh viện với công ty vệ sinh môi trường.
Có hồ sơ vận chuyển chất thải: lịch sử để làm theo mô hình được tạo ra bởi hệ thống khối lượng chất thải và chất thải được vận chuyển hàng ngày để tiêu hủy. Đơn đặt hàng vận chuyển bao gồm, trong số những người khác: khối lượng chất thải phát sinh, khối lượng tiêu hủy chất thải vận chuyển, tên và chữ ký của người giao - người nhận - người xử lý chất thải.
Đối với các mô và các tổ chức, nội tạng của con người, động vật (có hoặc không nhiễm bệnh) phải được loại bỏ ngay lập tức hoặc chuyển sang đốt nghĩa trang để chôn cất.
Chất thải nguy hại được xử lý bởi hệ thống nước thải:
Hóa học vật lý, chất lỏng, chất thải dược phẩm độc hại có chứa chất thải có tính axit cơ bản và thành phần nước thải giữ chất thải nguy hại từ các ngành công nghiệp điện ảnh, mạ điện.
Chất nguy hại được xử lý bởi các bóng đèn huỳnh quang xử lý hệ thống: đèn huỳnh quang đèn chất thải và chất thải có chứa thủy ngân.Chất nguy hại được xử lý bởi hệ thống tiền xử lý linh kiện điện tử: Các thiết bị điện, điện tử.
Nguy hại hệ thống xử lý chất thải bằng pin phá hủy dẫn: Pin pin, chất thải chì, vật liệu mài mòn, kim loại chất thải.
Chất nguy hại được xử lý bởi hệ thống tái chế dầu: Xử lý chất thải dầu, tràn dầu. Chất nguy hại được xử lý bằng hệ thống thu hồi dung môi: Dung môi thải. Hệ thống xử lý chất độc hại bằng cách rửa trống: trống có chứa hóa chất độc hại.

Vấn đề an toàn trong quản lý chất thải
Những mối nguy hiểm đối với sức khỏe của nhân viên y tế trong các chất thải bị ảnh hưởng bởi sự độc hại của các chất liên quan tới phơi nhiễm, trong đó có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển hoặc xử lý chất thải. Việc sử dụng các thiết bị bảo vệ và giúp đỡ cá nhân người lao động tránh những rủi ro cho các chất lây nhiễm. Vì vậy để đảm bảo sự an toàn của nhân viên y tế làm việc trong quản lý chất thải, cung cấp các bệnh viện với đầy đủ găng tay bảo hộ, ủng và đôi giày có đủ bảo vệ cho nhân viên vệ sinh khi cần thiết. Tất cả các nhân viên vệ sinh làm nhiệm vụ phải đeo thiết bị bảo vệ để phát hiện xem xét lại nếu không tuân thủ quy định.

Những câu hỏi thường gặp

❖ Đo kiểm môi trường lao động.

❖ Tư vấn môi trường

❖ Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Tin tức khác