Thực thi công nghệ xử lý nước thải ngành sản xuất giấy

Trong môi trường ô nhiễm hóa chất sinh học, nước thải bột giấy là loại nước thải ô nhiễm lớn mang nguồn gốc từ các nguyên vật liệu gia công giấy và công nghệ sản xuát giấy.

Thực thi công nghệ xử lý nước thải ngành sản xuất giấy
1. Nghiên cứu thành phần nước thải bột giấy
Trong môi trường ô nhiễm hóa chất sinh học, nước thải bột giấy là loại nước thải ô nhiễm lớn mang nguồn gốc từ các nguyên vật liệu gia công giấy và công nghệ sản xuát giấy. Nhiều chủ doanh nghiệp đang khai thác nguồn lợi sản xuất từ giấy thải, với công nghệ sản xuất giấy này mang theo những thành phần ô nhiễm trực tiếp như hoạt chất SS, COD... với nồng độ sinh học khá cao.
2. Công nghệ xử lý nước thải ngành sản xuất giấy
Căn cứ vào nguồn tái xuất đầu vào, chúng ta có thể nhận định ra 2 loại công nghệ xử lý nước thải trong sản xuất giấy thải sau:
- Nguồn nguyên liệu chính từ gỗ mềm: Với nguồn nguyên liệu trên thì việc xử lý nước thải được thực hiện theo qua trình lý hóa , sinh học (hiếu khí và kỵ khí) và quá trình xử lý keo tụ hoặc xử lý oxi hóa để đạt tiêu chuẩn của qua trính xử lý nước thải sản xuất giấy.
be xu ly sinh hoc
Bể xử lý sinh học
 
Nguồn nguyên liệu thô từ giấy thải sinh hoạt: Việc xử lý đầu tiên của hệ thống xử lý thải là phân loại ra bột giấy và nước thải với cơ chế sàn lọc tái sử dụng nguồn nước thải và thu nhặt lại bột giấy.  Việc thu hồi lại nguồn bột giấy thải để tái xuất thuộc về các nhà máy có quy mô lớn về hệ thống cũng như công nghệ xử lý rác thải giấy.
 muong tach bot
Mương tách bột
 
Xử lý nước thải thông qua quá trình hóa lý nếu đã hoàn tất sẽ tiếp tục xử lý quá trình sinh học bằng cách kết hợp giữa cơ chế kỵ khí và hiếu khí để thực thi công việc. Bể kỵ khí UASB và quá trình xử lý hóa cơ đồng bộ đã được ứng dụng mạnh tring việc xử lý triệt để nguồn nước thải giấy và bột giấy.
Đối với những doanh nghiệp có cơ chế hệ thống sản xuất nhỏ thì quá trình lắng luôn là giải pháp hữu hiệu nhất để thu nhặt lại bột giấy. Tiếp sau đó là cung ứng phương pháp keo tụ/tạo bông nhằm để tách rời hoàn toàn phần bột giấy dư thừa có trong nước thải bẩn.

be lang
Bể lắng
Nguyên nhân nhiễm thải xuất phát từ các nhà máy sản xuất giấy với dung tích cũng như nồng độ ô nhiễm thấp, do thế đã sản sinh ra cơ chết lắng trọng lượng để tách riêng phần bột giấy thải có trong nước thải. Hoạt động cơ chế trên cũng đồng nghĩa sẽ sử dụng tái chế nguồn nước thải phục vụ cho sản xuất và nghiên cứu lâu dài. Để đạt được ngưỡng mức tiêu chuẩn cho phép xả thải đó, khâu bắt buộc là áp dụng phương pháp bùn hoạt động trong nhiệm vụ xử lý nước thải.
 
 
Tin tức khác