Xử lý nước thải phòng khám nha khoa

Hầu hết nước thải phòng khám nha khoa – đa khoa – thẩm mỹ viện đều có các thành phần, đặc tính ô nhiễm như sau : dịch, máu, khử trùng, tẩy rửa, các loại thuốc, Coliform, các loại hóa chất dùng xét nghiệm,Shigella mỹ phẩm, …, Chất hữu cơ, động thực vật, các loại dung môi sinh học, hóa học, dầu mỡ các phế phẩm thuốc, đa phần nước thải phòng khám đều nhiễm vi sinh cao, có thể mang nhiều mầm bệnh nguy hiễm cho con người nếu không xử lý nước thải này trước khi thải ra ngoài môi trường

CỤM HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÒNG KHÁM NHA KHOA
Diện tích nhỏ, gọn - Chi phí đầu tư thấp - Nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn cho phép xả thải theo QCVN 28:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế. Dịch vụ xử lý nước thải phòng khám nha khoa của Môi trường Đông Nam Bộ bao gồm :
 • Tư vấn – Thiết kế hệ thống xử lý nước thải phòng khám.
 • Xây dựng – Xây lắp thi công công trình xử lý nước thải phòng khám.
 • Vận hành – chuyển giao công nghệ.
 • Cung cấp các thiết bị xử lý nước thải bệnh viện, nước thải phòng khám.
 • Lập các báo cáo, phân tích môi trường ….
Hệ thống xử lý nước thải phòng khám nha khoa của Môi trường Đông Nam Bộ  có các ưu điểm :
 • Dễ dàng vận hành
 • Sử dụng ít hoá chất
 • Chi phí đầu tư hợp lý
 • Dễ dàng bảo trì
 • Sử dụng ít thiết bị điện
 • Tự động hoá quá trình vận hành
 • An toàn và thân thiện với môi trường
 • Tính linh động của hệ thống cao
 • Sử dụng nguồn Vi sinh vật sẵn có trong nước thải để xử lý chất ô nhiễm.
Liên hệ để được tư vấn về Hệ thống xử lý nước thải phòng khám nha khoa :
 
Tin tức khác