Dịch Vụ Môi Trường Đông Nam Bộ

Huấn luyện an toàn lao động tại Long An

Huấn luyện an toàn lao động tại Long An
huan luyen an toan lao dong tai long an
huan luyen an toan lao dong tai long an
 
Đối tượng tại Điều 14 Luật an toàn, vệ sinh lao động được quy định thành các nhóm sau đây:

✔️ Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

✔️ Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;

Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

✔️ Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

✔️ Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

✔️ Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

✔️ Nhóm 6: An toàn, vệ sinh theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn vệ sinh lao động.
huan luyen an toan lao dong tai long an