Dịch Vụ Môi Trường Đông Nam Bộ

Huấn luyện an toàn lao động - vệ sinh lao động


Lợi ích của việc huấn luyện an tòan lao động – vệ sinh lao động

An toàn lao động và vệ sinh lao động là những chế định của luật lao động bao gồm những quy phạm pháp luật quy định việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người lao động, đồng thời duy trì tốt khả năng làm việc lâu dài của người lao động.
Mục đích của huấn luyện trên để đảm bảo cho các công nhân kỹ sư  nắm bắt được các kiến thức pháp luật về an toàn lao động, quyền của người lao động, và các biệc pháp phòng tránh tai nạn lao động trong ngành xây dựng, sản xuất, các biện pháp cứu hộ cứu nạn.

Đối tượng huấn luyện an tòan lao động – vệ sinh lao động.

Căn cứ theo nghị định số 44/2016 của chính phủ quy định về huấn luyện an toàn lao động

huan luyen an toan lao dong   ve sinh lao dong

Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
  •        Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương.
  •       Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
  •       Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;
  •       Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.
huan luyen an toan lao dong   ve sinh lao dongLiên hệ 0973 923 688 để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí.