Dịch Vụ Môi Trường Đông Nam Bộ

Đo Môi Trường Lao Động.

do moi truong lao dongCác căn cứ  quy định về đo lập quan trắc môi trường lao động.
 • Căn cứ Luật An toàn vệ sinh lao động.
 • Theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của luật an toàn và quan trắc môi trường lao động.
 • Căn cứ Thông tư số 19/2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lí vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp
 
 • do moi truong lao dong

Đo quan trắc môi trường lao động.
 
Các thông số đo lập quan trắc môi trường lao động.
 • Đo đạc các yếu tố vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, tốc độ gió).
 • Đo đạc các yếu tố vật lý (ánh sáng, tiếng ồn, độ rung, điện từ trường, phóng xạ).
 • Đo bụi toàn phần, bụi hô hấp.
 • Hơi khí độc : NOx, SOx, Co, CO2, HCl, O2, O3, H2S...
 • Hơi dung môi: hóa chất bảo vệ thực vật, hợp chất hữu cơ bay hơi - VOCs, các dung môi hữu cơ...
 • Hơi kim loại: Asen, Cadimi, thủy ngân, chì, kẽm...
 • Yếu tố vi sinh không khí: vi sinh tổng số, coliform, E.coli, Stepcocuss Feacalis, Pseudomonas aeruginosa...;
 • Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.
 • do moi truong lao dong
Mục đích đo lập quan trắc môi trường lao động.
 • Mục đích của báo cáo quan trắc môi trường lao động: nhằm báo cáo tình hình đảm bảo an toàn sức khỏe của người lao động, môi trường lao động và xem xét cam kết của chủ cơ sở với cơ quan chức năng. Từ đó doanh nghiệp có điều chỉnh đảm bảo môi trường lao động cho người lao động.
 • Qua kết quả QTMTLĐ, cơ quan chức năng có đánh giá tổng quan về môi trường lao động của cơ sở
 • Đưa ra các giải pháp tư vấn giúp đơn vị được quan trắc khắc phục những yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao động. Trên cơ sở đó giúp đơn vị đạt được hiệu quả về môi trường lao động cũng như môi trường người lao động được tốt hơn.
Liên hệ 0973923688 để được tư vấn miễn phí về đo môi trường lao động.