Dịch Vụ Môi Trường Đông Nam Bộ

Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ tại Long An.

lap bao cao quan trac moi truong dinh ky tai long anLập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ tại Long An

Căn cứ pháp lý lập báo cáo
 quan trắc môi trường định kỳ.
- Thông tư số: 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.
- Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường;
- Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
lap bao cao quan trac moi truong dinh ky tai long an
Bảng tần suất lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo quy định TT 31/2016/TT-BTN

Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ tại Long An
Cơ quan tiếp nhận hồ quan trắc môi trường định kỳ.


Đối với các doanh nghiệp đã lập Đánh giá tác động môi trường hay Đề án bảo vệ môi trường chi tiết sẽ nộp báo cáo lên Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh.

Đối với các doanh nghiệp đã lập Kế hoạch bảo vệ môi trường hay đề án bảo vệ môi trường đơn giản sẽ nộp báo cáo đến Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường Quận/Huyện.

Đối với các doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp sẽ nộp báo cáo đến : Ban quản lý các khu công nghiệp hay Ban quản lý các khu kinh tế.

Thời gian lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ.
Chúng tôi sẽ linh động bố trí nhân viên khảo sát, lấp hồ sơ và trình nộp theo đúng quy định vủa khách hàng trong thời gian nhanh nhất và linh động nhất theo yêu cầu của khách hàng.
Để được tư vấn miễn phí về dịch vụ lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ vui lòng liên hệ: 0973 923 688/ 0909 943 695