Dịch Vụ Môi Trường Đông Nam Bộ

Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ tại Tây Ninh.

Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ tại Tây Ninh

Căn cứ pháp lý lập báo cáo
 quan trắc môi trường định kỳ.
- Thông tư số: 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.
- Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường;
- Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 
lap bao cao quan trac moi truong dinh ky tai tay ninh
Ngoài việc Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ tại Tây Ninh chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ nêu trên
 
Đơn vị tiếp nhận báo cáo quan trắc môi trường định kỳ của doanh nghiệp là ai.
Cơ quan quản lý môi trường trực tiếp theo vị trí và quy mô đã thẫm định hồ sơ môi trường (kế hoạch bảo vệ môi trường, DTM, ......)  ban đầu của doanh nghiệp.
lap bao cao quan trac moi truong dinh ky tai tay ninh
Thời gian lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ.
Chúng tôi sẽ linh động bố trí nhân viên khảo sát, lấp hồ sơ và trình nộp theo đúng quy định của khách hàng trong thời gian nhanh nhất và linh động nhất theo yêu cầu của khách hàng.
Để được tư vấn miễn phí về dịch vụ lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ vui lòng liên hệ: 0973 923 688