Xử lý nước nhiễm cứng cho lò hơi. Xử lý nước cấp lò hơi công nghiệp là yêu cầu cấp thiết nhằm tăng độ bền lò, tiết kiệm nhiên liệu đốt và bảo vệ an toàn trong quá trình vận hành

Xử lý nước cấp lò hơi công nghiệp là yêu cầu cấp thiết nhằm tăng độ bền lò, tiết kiệm nhiên liệu đốt và bảo vệ an toàn trong quá trình vận hành.

Xử lý nước cấp lò hơi nhằm mục đích ngăn ngừa cáu cặn và ngăn ăn mòn đường ống. 
Phương pháp trao đổi cation:
Quá trình làm mềm nước bằng trao đổi cation là quá trình trao đổi giữa các cation của các chất hoà tan trong nước có khả năng sinh cáu trong lò với những cation của những chất không hoà tan trong nước để tạo ra những chất mưois tan trong nước và không tạo thành cáu. Những chất này gọi là cationit. Có 3 loại cationit sau: Natri (NaR), hydro (HR), amôn (NH4R). Trong đó: R là gốc của cationit không hoà tan trong nước, đóng vai trò của một anion.
.Xử lý nước nhiễm cứng cho lò hơi nhằm tránh cáu cặn bám dính gây  hại
Hệ thống lọc xử lý nước nhiễm cứng cho lò hơi.
 
 

Những câu hỏi thường gặp

❖ Đo kiểm môi trường lao động.

❖ Tẩy Rửa Cáu Cặn, Hóa Chất Bảo Trì Lò Hơi

❖ Xử Lý Cặn Và Rong Tảo Cho Tháp Giải Nhiệt.

❖ Tư vấn môi trường

❖ Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Thông tin khác