Công ty SG STAR là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ sửa chửa bảo trì hệ thống xử lý nước thải tại Bình Phước, đội ngủ nhân viên có trình độ kinh nghiệm cao và mối quan hệ lâu năm với các cơ quan chúng tôi tự tin khẳng định sẽ cải tạo hệ thống xử lý nước


Công ty SG STAR là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ sửa chửa bảo trì hệ thống xử lý nước thải tại Bình Phước, đội ngủ nhân viên có trình độ kinh nghiệm cao và mối quan hệ lâu năm với các cơ quan chúng tôi tự tin khẳng định sẽ cải tạo hệ thống xử lý nước thải của quý khách đạt tiêu chuẫn của nhà nước và phù hợp với yêu cầu của cơ quan chức năng.
Dịch vụ của chúng tôi cung cấp:
  • Xử lý nước thải, xử lý khí thải, mùi hôi.
  • Cải tạo sửa chửa các công trình xử lý môi trường.
  • Tư vấn hồ sơ môi trường, huấn luyện an toàn lao động, kiễm định thiết bị.
  • Phân tích xét nghiệm mẫu nước, mẫu thực phẩm trình nộp cơ quan y tế.
Đặt biệt MIỄN PHÍ LẬP BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ
Liên hệ 0973 923 688  để được tư vấn miễn phí Dịch vụ sửa chửa bào trì hệ thống xử lý nước thải tại Bình Phước.

Những câu hỏi thường gặp

❖ Tái sử dụng nước thải nhà máy giấy

❖ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG - AN TOÀN LAO ĐỘNG - SƯC KHỎE

❖ Tư vấn môi trường

❖ Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Thông tin khác