Dịch Vụ Môi Trường Đông Nam Bộ

Xử Lý Mùi Hôi Chuồng Trại


Sử dụng chế phẩm sinh học xử lý mùi hôi thối trong các trang trại chăn nuôi.

Giúp khử mùi hôi thối, làm sạch chuồng trại gia súc, gia cầm
Giảm trứng giun sán ký sinh, trứng ruồi nhặng, vi khuẩn gây bệnh cho người, gia súc, gia cầm như: Coliform, Fecalcoliform, E.coli, …
Xử lý mùi hôi thối, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi quy mô nhỏ giảm chi phí xử lý nước thải
Đảm bảo không mùi hôi thối,  giảm công sức lao động, bảo vệ sức khỏe vật nuôi, con người.
Xử lý mùi hôi thối chuồng trại, vệ sinh chuồng trại tại các trang trại chăn nuôi lợn lớn

Đối với các hộ dân, trang trại gần khu dân cư thì việc xử lý mùi hôi chuồng trại đảm bảo không khí không có mùi hôi thối, ruồi bọ, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, tránh được những kiện tụng, phản ánh liên quan đến mùi hôi thối

Xử Lý Mùi Hôi Chuồng Trại