Thiết kế gọn phù hợp với không gian nhà xưỡng. Khi lắp đặt không phải đập phá các kết cấu nhà xưỡng, lắp đặt nhanh gọn Không làm ảnh hưỡng đến nhiệt độ đối với các phòng lạnh

      Xử lý mùi hôi xưỡng in ấn
Thiết bị xử lý mùi hôi xưỡng in phải đáp ứng được các điều kiện như sau:
Thiết kế gọn phù hợp với không gian nhà xưỡng.
Khi lắp đặt không phải đập phá các kết cấu nhà xưỡng, lắp đặt nhanh gọn
Không làm ảnh hưỡng đến nhiệt độ đối với các phòng lạnh

Để được tư vấn giải pháp xử lý mùi xưỡng in hãy liên hệ 0973923688 
Trân trọng!

Những câu hỏi thường gặp

❖ Cải tạo xử lý mùi buồn sơn củ

❖ Đo kiểm môi trường lao động.

❖ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG - AN TOÀN LAO ĐỘNG - SƯC KHỎE

❖ Xử lý mùi sơn dầu, mùi dung môi hữu cơ.

❖ Xử lý mùi sơn xưỡng Mộc.

❖ Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Thông tin khác