Xử lý để có được môi trường nước sạch không có mầm bệnh giàu oxy và vi sinh vật có lợi là điều mong muốn của những người chơi cá cảnh cũng như giới nuôi cá sinh sản.


NƯỚC SẠCH ĐỂ NUÔI CÁ CẢNH CÁ SINH SẢN NÓ THẬT ĐƠN GIẢN VỚI CHÚNG TA

Thiết bị lọc nước nuôi cá và sinh vật thủy sinh có thể làm được gì.

Xử lý để có được môi trường nước sạch không có mầm bệnh giàu oxy và vi sinh vật có lợi là điều mong muốn của những người chơi cá cảnh cũng như giới nuôi cá sinh sản. Thiết bị xử nước, khử mùi, diệt khuẩn làm giàu oxy, kiễm soát TDS theo ý muốn là sự lựu chọn tối ưu nhất xử lý được các vấn đề trên vừa có thiết kế nhỏ gọn dễ sử dụng
Như chúng ta đã biết mỗi loại thủy sinh vật cảnh thì thích nghi với một loại môi trường nước khác nhau nên chất lượng nước cấp vào hồ cần phải tuân thủ đúng quy đinh.
Kiễm soát lượng oxy hòa tan trong nước
Kiễm soát lượng chất rắn TDS trong nước
Tuyệt đối không có mầm bệnh và hệ thống vi sinh vật có lợi phải đảm bảo
Nhiệt độ của nước cũng phải hợp lý so với từng loài
Độ pH của nước cũng ảnh hưởng đến sinh sản, phát triển của từng loài.
Một số loài còn yêu cầu khác khe về yếu tố dòng chảy và tốc độ dòng chảy của nước.
Lọc nước nuôi cá cảnh, cá sinh sản
Thông tin khác