Nước thải rửa xe là là một dạng nước thải được thải ra sau quá trình cọ rửa, bảo trì các loại xe máy, ô tô… Trong nước tồn tại nhiều thành phần hợp chất khác nhau như các loại chất tẩy rửa, chất tạo bọt, dầu nhớt từ động cơ xe, các hợp chất lơ lửng từ bùn đất trong xe. Sau khi thải ra môi trường, nước thải thường không qua xử lý mà được xả chung vào nước thải sinh hoạt của khu vực, sau đó lượng nước này được đổ trực tiếp xuống các kênh rạch, sông… gây ô nhiễm cho nguồn nước.
Nước thải rửa xe sau xử lý chúng tôi cam kết đạt theo QCVN 29:2010 BTNMT
Chính sách bảo hành và bảo trì hệ thống xử lý nước thải rửa xe của chúng tôi
Bảo hành toàn bộ hệ thống 12-18 tháng và bảo trì trọn đời cho hệ thống
Chúng tôi tư vấn hoàn toàn miễn phí, lựa chọn giải pháp và công nghệ phù hợp với quy mô và chi phí đầu tư hợp lý
 

 
Thông tin khác