Báo cáo công tác bảo vệ Môi trường

Báo cáo công tác bảo vệ Môi trường là hồ sơ báo cáo đến cơ quan quản lý về tổng thể công tác bảo vệ Môi trường tại cơ sở. Và sẽ được tích hợp các loại báo cáo Môi trường định kỳ hàng năm của Doanh nghiệp.

BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1. Khái niệm:
    Báo cáo Môi trường là báo cáo định kỳ hàng năm mà doanh nghiệp phải thực hiện để báo cáo đến cơ quan quản lý về tổng thể công tác bảo vệ Môi trường tại cơ sở. Báo cáo Môi trường sẽ được tích hợp các loại báo cáo định kỳ hàng năm của Doanh nghiệp, Bao gồm: Báo cáo giám sát chất lượng Môi trường/ Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng Môi trường, Báo cáo quản lý chất thải nguy hại, Báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt & chất thải công nghiệp thông thường.
2. Đối tượng thực hiện:
    Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,… đã cam kết thực hiện báo cáo định kỳ trong các hồ sơ môi trường: báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ về môi trường tương đương của dự án, cơ sở.
3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:
    - Cơ quan đã phê duyệt, xác nhận hồ sơ của dự án, cơ sở 
    - Sở tài nguyên và Môi trường (nơi dự án, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ).
4. Tần suất thực hiện báo cáo Môi trường:
   
Tần suất thực hiện báo cáo công tác bảo vệ Môi trường định ký 01 lần trên 01 năm
5. Tần xuất lấy mẫu quan trắc Môi trường thực hiện báo cáo:
    Xác định các thông số Môi trường cần quan trắc định kỳ và tần suất quan trắc trong một năm thực hiện mấy lần, thì Doanh nghiệp cần kiểm tra phần chương trình cam kết quan trắc / giám sát Môi trường định kỳ đã nêu rõ trong cuốn hồ sơ Môi trường gốc ( Báo cáo đánh giá tác động Môi trường / Đề án bảo vệ Môi trường / Kế hoạch bảo vệ Môi trường,...). Kết quả quan trắc định kỳ từng đợt sẽ được lưu tại doanh nghiệp và thực hiện tổng hợp trong file báo cáo Môi trường cuối năm.
6. Mức phạt khi không thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ Môi trường:
   Do báo cáo công tác bảo vệ Môi trường sẽ tích hợp các loại báo cáo định kỳ hàng năm của Doanh nghiệp, bao gồm: Báo cáo giám sát chất lượng Môi trường / Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng Môi trường, Báo cáo quản lý chất thải nguy hại, Báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt & chất thải rắn công nghiệp thông thường,... vì thế nếu doanh nghiệp vi phạm không thực hiện báo cáo công tác bảo vệ Môi trường sẽ vẫn áp dụng mức phạt đã đươc quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 quy về sử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ Môi trường. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ qua số -  Hotline/Zalo:  0909 943 695    

 

Những câu hỏi thường gặp

❖ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG - AN TOÀN LAO ĐỘNG - SƯC KHỎE

❖ Tư vấn môi trường

Tin tức khác