Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động tại Đồng Nai

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là một trong những phương thức giúp nâng cao hiểu biết cho người lao động, người sử dụng lao động về đảm bảo an toàn, vệ sinh trong lao động, từ đó có thể giảm thiểu các rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệp, cơ sở.


Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động tại Đồng Nai

Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động là gì?

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là một trong những phương thức giúp nâng cao hiểu biết cho người lao động, người sử dụng lao động về đảm bảo an toàn, vệ sinh trong lao động, từ đó có thể giảm thiểu các rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệp, cơ sở.

Các đối tượng huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo Nghị Định 44/2016/CP

Nhóm 1: Người đứng đầu tổ chức, đơn vị, người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở.

Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1, 2, 3 và 5.

Nhóm 5: Người làm công tác y tế.
Nhóm 6: An toàn, vệ sinh theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn vệ sinh lao động.

Thời gian huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:

Nhóm 1 và nhóm 4: Tối thiểu là 16h tổng thời gian đào tạo.

Nhóm 2: Tối thiểu là 48h tổng thời gian đào tạo.

Nhóm 3: Tối thiểu là 24h tổng thời gian đào tạo.

Nhóm 5: Tổng thời gian tối thiểu là 56h trong đó 40h thời gian huấn luyện về y tế, 16h thời gian huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

Nhóm 6: Tối thiểu 4h ngoài thời gian đã huấn luyện an toàn nhóm 4.

Thời gian huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động định kỳ?

Nhóm 1,2,3,5,6: 2 năm 1 lần.

Nhóm 4: 1 năm 1 lần.
Liên hệ hotline: 0909 943 695 (Ms.Dung) để được tư vấn miễn phí

Những câu hỏi thường gặp

❖ Đo kiểm môi trường lao động.

❖ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG - AN TOÀN LAO ĐỘNG - SƯC KHỎE

❖ Tư vấn môi trường

❖ Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Tin tức khác