Lập báo cáo quản lý Chất thải nguy hại cho doanh nghiệp sản xuất

Đăng ký Sổ chủ nguồn thải Chất thải nguy hại nghĩa là: Các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành Doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại, phải tiến hành đăng ký với Cơ quan chức năng để được cấp Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại ( CTNH) theo Thông tư 36/2015/ TT-BTNMT

1. Đối tượng
Các Doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, nhà xưởng,... có phát sinh chất thải nguy hại
- Khối lượng 120 Kg/ năm đối với các Chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt theo QCVN07:2009/BTNMT.
- Khối lượng 600 Kg/ năm đối với các Chất thải nguy hại khác.

Lập báo cáo quản lý CTNHH cho doanh nghiệp sản xuất
2. Hồ sơ cần thiết
- Giấy pháp đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.
- Quyết định phê duyệt Đánh giá tác động môi trường/ Đề án Bảo vệ môi trường Chi tiết hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
- Đánh giá tác động môi trường/ Cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/ đơn giản.
Thời gian hoàn tất Hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ các Hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan tiếp nhận và thẩm định: Sở Tài nguyên và Môi trường

3.Xử phạt hành chính
- Phạt tiền từ 30.000.000 đến 40.000.000 nếu không đăng ký Sổ chủ nguồn thải Chất thải nguy hại.
- Phạy tiền từ 5.000.000 đến 10.000.000 nếu không Báo cáo quản lý Chất thải nguy hại định kỳ.
- Phạt từ 5.000.000 đến 10.000.000 nếu kê khai không đúng, hoặc không đầy đủ Chất thải nguy hại trong chứng từ Chất thải nguy hại theo quy định.

4. Các câu hỏi thường gặp
Sổ chủ nguồn thải Chất thải nguy hại là gì?
Trả lời: Sổ chủ nguồn thải CTNH là một trong những Hồ sơ môi trường không thể thiếu cho Doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất,.. hoạt động có liên quan đến Chất thải nguy hại như: sơn, nhớt, bóng đèn, axit, kim tiêm, thủy tinh, kim loại nặng,... Để Sở Tài nguyên và Môi trường có thể kiểm soát lượng CTNHH phát sinh trong quá trình hoạt động của Doanh nghiệp, Cơ sở nhămdf đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời.

Theo thông tư/ Nghị định nào Doanh nghiệp phải đăng ký Sổ chủ nguồn CTNHH? Thời hạn được bao lâu?
Trả lời:
Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 04 năm 2011 của Bộ TNMT quy định về quản lý CTNHH.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN07:2009/TT-BTNMT về ngưỡng Chất thải nguy hại.
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009 về Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa.
Thời hạn hiệu lực của giấy phép QLCTNH cấp lần đầu tiên có thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp và được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn được 05 năm. Thủ tục xin gia hạn giấy phép giống như thủ tục xin giấy phép lần đấu, cần bắt đầu trước 06 tháng trước khi giấy phép hết thời hạn.

Công ty TNHH CN MT Đông Nam Bộ với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chất thải nguy hại, Chất thải công nghiệp,.. chúng tôi chuyên thực hiện các dịch vụ như:
- Thu gom, Vận chuyển xử lý Chất thải nguy hại, Chất thải Công nghiệp, Chất thải không nguy hại,...
- Đăng ký Sổ chủ nguồn thải Chất thải nguy hại.
- Lập Báo cáo quản lý Chất thải nguy hại định kỳ.

 
Tin tức khác