Lập Hồ sơ môi trường

Trải qua hơn 06 năm hoạt động trong ngành môi trường, Công tyTNHH Công nghệ Môi trường Đông Nam Bộ hiện đang là một trong những công ty môi trường có vị thế tại Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như các tỉnh khác như: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bình Phước,...

Chúng tôi chuyên thực hiện các loại Hồ sơ môi trường như:
 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ
 • Kế hoạch bảo vệ môi trường
 • Đề án bảo vệ môi trường chi tiết
 • Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • Giấy phép xả thải vào nguồn nước
 • Giấy phép đăng ký nước ngầm
 • Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
và nhiều hồ sơ môi trường khác... Dịch vụ lập Hồ sơ môi trường của Công ty Môi trường Đông Nam Bộ khẳng định vị thế độc tôn trên thị trường với các ưu điểm:
 • Thời gian thực hiện nhanh
 • Chi phí hợp lý
 • Hiệu quả cao
Nếu Doanh nghiệp bạn thắc mắc về các loại Hồ sơ môi trường thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi  Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Đông Nam Bộ tư vấn miễn phí.


 
Tin tức khác