Môi trường bị ô nhiễm do chất thải rắn

Một số lượng lớn các vấn đề sức khỏe liên can đến ô nhiễm môi dài các nguyên tố.Xử lý chất thải có tác động đáng kể đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt nghiêm trọng trong những bãi rác, …

Việt Nam đang đối mặt với nhiều nguy cơ lây lan các bệnh lây nhiễm, do coi ngó rủi ro môi dài bị ô nhiễm đất, nước và không khí … Thông điệp được đưa ra tại “Hội thảo nhà nước về sức khỏe môi dài” do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường học (TN & MT) và Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội vào ngày 29/11. Nhiều tham luận đề ra các biện pháp để ngăn chặn và kiểm soát các tác động của ô nhiễm môi trường học trên sức khỏe cộng đồng.

Cục Y tế phòng ngừa Việt Nam đã kiến ​​nghị, ô nhiễm môi dài đã tăng ở nước ta là trang bị đầy đủ với các tác động sức khỏe. Một số lượng lớn các vấn đề sức khỏe liên can đến ô nhiễm môi dài các nguyên tố.Xử lý chất thải có tác động đáng kể đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt nghiêm trọng trong những bãi rác, …Theo các chuyên gia, trong cả thảy các loại chất thải nguy hại (chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại y tế) là một mối đe dọa đặc biệt. Chất thải rắn có ảnh hưởng lớn tới sức khỏe cộng đồng; đặc biệt nghiêm trọng đối với các khu vực dân cư thôn, gần khu công nghiệp, bãi chôn lấp chất thải và ô nhiễm chất thải rắn nông thôn đã đạt tới mức đáng báo động. Rất nhiều bệnh như đau mắt, bệnh về đường hô hấp, bệnh ngoài da, ỉa chảy, tả, thương hàn, … do chất thải rắn gây ra.
o nhiem moi truong chat thai ran

Thống kê cho thấy, nguồn chất thải rắn chính yếu tụ tập ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Trong các thị trấn này, dù rằng chỉ có 24% tỷ lệ dân số cả nước, nhưng tạo ra hơn 6 triệu tấn rác thải mỗi năm, chiếm gần 50% rác thải sinh hoạt ở trong nước. Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm nước, đất, tăng kéo tỷ lệ bệnh nhân hệ trọng đến nước sạch và vệ sinh môi trường càng ngày càng tăng. Ngoài ra, một trong những tác động đến môi trường và sức khỏe cộng đồng là việc lạm dụng các sản phẩm hóa chất … Bộ TN & MT yêu cầu nên xây dựng và phát triển hệ thống giám sát, đánh giá và tác động thụ động thống kê của yếu tố môi trường đến sức khỏe của người dân. Đặc biệt, ưu tiên xử lý các hóa chất độc hại, bảo vệ nguồn nước ngầm và nước uống, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân sống trong khu vực bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm và suy thoái môi trường học.

Tin tức khác