Xử lý nước thải phòng khám nha khoa

CỤM HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÒNG KHÁM NHA KHOA, THIẾT KẾ PHÙ HỢP VỚI TẤT CẢ KHÔNG GIAN VÀ YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

CỤM HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÒNG KHÁM NHA KHOA
Diện tích nhỏ, gọn - Chi phí đầu tư thấp - Nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn cho phép xả thải theo QCVN 28:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế.
 
THIẾT KẾ PHÙ HỢP VỚI TẤT CẢ KHÔNG GIAN VÀ YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG
Dịch vụ xử lý nước thải phòng khám nha khoa của bao gồm :
 • Tư vấn – Thiết kế hệ thống xử lý nước thải phòng khám.
 • Xây dựng – Xây lắp thi công công trình xử lý nước thải phòng khám.
 • Vận hành – chuyển giao công nghệ.
 • Cung cấp các thiết bị xử lý nước thải bệnh viện, nước thải phòng khám.
 • Lập các báo cáo, phân tích môi trường ….
Hệ thống xử lý nước thải phòng khám nha khoa có các ưu điểm :
 • Dễ dàng vận hành
 • Sử dụng ít hoá chất
 • Chi phí đầu tư hợp lý
 • Dễ dàng bảo trì
 • Sử dụng ít thiết bị điện
 • Tự động hoá quá trình vận hành
 • An toàn và thân thiện với môi trường
 • Tính linh động của hệ thống cao
 • Sử dụng nguồn Vi sinh vật sẵn có trong nước thải để xử lý chất ô nhiễm.
Liên hệ để được tư vấn về Hệ thống xử lý nước thải phòng khám nha khoa :

Liên hệ 0973923688 để được tư vấn miễn phí.


 

Những câu hỏi thường gặp

❖ Đo kiểm môi trường lao động.

❖ Tư vấn môi trường

❖ Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Tin tức khác