Công nghệ xử lý khí CO trong khói thải

Ứng dụng công nghệ oxy hóa sâu để tạo ra gốc OH* tự do có tính oxy hóa mạnh nên khí CO có thể được xử lý dể dàng trước khi thải tra môi trường. Để biết thêm chi tiết về giải pháp này hãy liên hệ đến với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

Khí thải từ ống khói của quá trình đốt nhiên liệu có chứa thành phần rất lớn các chất gây ô nhiễm như: Bụi, SOx, NOx, CO… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.
Để xử lý các chất ô nhiễm trên các doanh nghiệp sử dụng nhiều biện pháp và đều đêm lại hiệu quả tốt, song duy nhất chỉ có nồng độ khí CO trong khói thải là không xử lý được. đây cũng là vấn đề vô củng nan giải đối với doanh nghiệp trong quá trình khác phục ô nhiễm môi trường.
Ứng dụng công nghệ oxy hóa sâu để tạo ra gốc OH* tự do có tính oxy hóa mạnh nên khí CO có thể được xử lý dể dàng trước khi thải tra môi trường.
Để biết thêm chi tiết về giải pháp này hãy liên hệ đến với chúng tôi để được tư vấn miễn phí
Công ty xử lý khí thải Hotline : 0973 923 688 – 0978 819 786 – 0914 677 819
Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ miễn phí
Lập đề án bảo vệ môi trường