Trong quá trình nuôi thả tôm có rất nhiều bệnh của tôm xuất phát từ nguồn nước. Để tạo môi trường sống tốt cho tôm, bà con nông dân cần lưu ý vấn đề nước cấp

Tại sao phải xử lý nước cấp ao nuôi tôm.

Xử lý nước trước cấp vào rất quan trọng vì chỉ cần xử lý không đúng cách, cách xử lý nước nuôi tôm phải hợp lý mới có thể giúp giống phát triển an toàn, khỏe mạnh.
 
  • Xử lý mầm bệnh gây hại có thể gây hại cho tôm giống
  •  
  • Mầm bệnh từ nguồn nước được cấp vào ao nuôi nếu không xử lý sẽ vô cùng nguy hiểm.
  •  
  • Việc xử lý nước còn tạo nguồn thức ăn tự nhiên giúp tôm phát triển nhanh chóng trong giai đoạn đầu. Từ đó giảm chi phí thức ăn từ đó tăng lợi nhuận.

Trong quá trình nuôi thả tôm có rất nhiều bệnh của tôm xuất phát từ nguồn nước. Để tạo môi trường sống tốt cho tôm, bà con nông dân cần lưu ý vấn đề nước cấp.

Quy trình xử lý nước cấp ao nuôi tôm:
Thông tin khác