Lập Hồ Sơ Xác Nhận Đủ Điều Kiện Về Môi Trường Trong Nhập Khẩu Phế Liệu Làm Nguyên Liệu Sản Xuất

Hồ sơ xin cấp mới xác nhận điều kiện về môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất · Hồ sơ xin cấp mới xác nhận điều kiện về môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất · Báo cáo định kỳ các điều kiện về môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Theo hướng dẫn thông tư số 41/2015 BTNMT ngày 09/09/2015 của bộ tài nguyên và môi trường về việc xác nhận đủ điều kiện về môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Với đội ngũ nhân viên kinh nghiệm Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Đông Nam Bộ nhận lập hồ sơ xác nhận đủ điều kiện về môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đúng theo hướng dẫn của BTNMT bao  gồm những loại hồ sơ sau:

·        Hồ sơ xin cấp mới xác nhận điều kiện về môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

·        Hồ sơ xin cấp lại xác nhận điều kiện về môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

·        Báo cáo định kỳ các điều kiện về môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Hồ sơ trình nộp về địa chỉ số 10 Tôn Thất Thuyết Quận Cầu Giấy Thành Phố Hà Nội.

Để được tư vấn về hồ sơ xác nhận đủ điều kiện về môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất hãy liên hệ  08 37 155 174   -   0973 923 688  để được hướng dẫn.
Tin tức khác