Tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu

Theo quy định hiện hành thì tất cả các cửa hàng xăng dầu, kho, cảng cũng như phương tiện vận chuyển xăng dầu đều phải tập huấn và được chứng nhận ứng phó sự cố xăng dầu.

Theo quy định hiện hành thì tất cả các cửa hàng xăng dầu, kho, cảng cũng như phương tiện vận chuyển xăng dầu đều phải tập huấn và được chứng nhận ứng phó sự cố xăng dầu.

Quy trình của tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu  như sau:

Tổ chức lớp học bao gồm cả lý thuyết và thực hành theo giáo trình của cơ quan chức năng quy định.
Tổ chức thi kiễm tra theo đúng quy trình của cơ quan quản lý.
Cấp chứng nhận theo đúng quy trình.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ dịch vụ của chúng tôi để được tư vấn tốt hơn về dịnh vụ tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu xin vui lòng liên hệ  08 37 155 174  0973 923 688  0914 677 819.
Trân trọng!
Tin tức khác