Dịch Vụ Môi Trường Đông Nam Bộ

Thu gom chất thải nguy hại tại Tây Ninh

THU GOM CHẤT THẢI NGUY HẠI TẠI TÂY NINH

Lợi ích khi hợp tác cùng chúng tôi

 

  • Tư vấn cho khách hàng về kho lưu trữ chất thải nguy hại, thùng chúa chất thải nguy hại.
  • Tư vấn đúng từng loại chất thải nguy hại phát sinh tránh trường hợp nhầm lẫn.
  • Linh hoạt trong quá trình ký, thu gom để đáp ứng kịp thời khi thanh kiễm tra.
  • Chi phí hợp lý, hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng.


Cơ sở pháp luật về quản lý chất thải nguy hại:

  • Luật số 72/2020/QH14 của Quốc hội : Luật Bảo Vệ Môi Trường
  • Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
  • Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Chất thải nguy hại phải được thu gom, lưu trữ đúng quy định. kho chứa chất thải nguy hại phải có biển báo đúng quy định
thu gom chat thai nguy hai tai tay ninh
 
Liên hệ tư vấn miễn phí: 0973 923 688 để được tư vấn, báo giá thu gom chất thải nguy hại tại tây ninh