Dịch Vụ Môi Trường Đông Nam Bộ

Thu gom chất thải nguy hại tại Tiền Giang

 
 

THU GOM CHẤT THẢI NGUY HẠI TẠI TIỀN GIANG
Các chất thải nguy hại, công nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp đều phải được thu gom và xử lý theo đúng quy định, đơn vị thu gom và xử lý chất thải phải có đầy đủ chứng nhận, chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định của luật bảo vệ môi trường:

thu gom chat thai nguy hai tai tien giang

Lợi ích khi hợp tác cùng chúng tôi

 

- Tư vấn cho khách hàng về kho lưu trử chất thải nguy hại, thùng chúa chất thải nguy hại.

- Tư vấn đúng từng loại chất thải nguy hại phát sinh tránh trường hợp nhầm lẫn.

- Linh hoạt trong quá trình ký, thu gom để đáp ứng kịp thời khi thanh kiễm tra.

- Chi phí hợp lý, hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng.

Cơ sở pháp luật về quản lý chất thải nguy hại:

  • Luật số 72/2020/QH14 của Quốc hội : Luật Bảo Vệ Môi Trường
  • Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
  • Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Liên hệ tư vấn miễn phí: 0973 923 688  để được tư vấn về thu gom chất thải nguy hại tại tiền giang