Dịch Vụ Môi Trường Đông Nam Bộ

Thu gom chất thải nguy hại tại TP HCM

THU GOM CHẤT THẢI NGUY HẠI TẠI TP HCM
Đối với cở sở phát sinh chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại  là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc hoặc có đặc tính nguy hại khác (Theo Điều 3 – Luật Bảo Vệ Môi Trường số 72/2020/QH14); phát sinh hầu hết trong hoạt động của doanh nghiệp. 
Một số loại chất thải thường gặp như: bóng đèn huỳnh quang, dầu nhớt thải, pin, ắc quy, giẻ lau dính,.. và các loại bao bì, thùng chứa dính dầu nhớt, hóa chất, sơn, mực,… Chủ cơ sở phải có trách nhiệm như sau:

  • Khai báo khối lượng, loại CTNH trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường hoặc nội dung đăng ký môi trường; Trường hợp thay đổi khối lượng, loại CTNH phát sinh, chủ dự án, cơ sở có trách nhiệm báo cáo việc thay đổi trong báo cáo CTBVMT định kỳ của dự án, cơ sở;
  • Thực hiện phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ riêng và không để lẫn với chất thải không nguy hại, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường;
  • Tự tái sử dụng, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng theo quy định của pháp luật hoặc chuyển giao CTNH cho cơ sở có giấy phép môi trường phù hợp để xử lý
Về chúng tôi:
Thu gom xử lý tất cả các loại chất thải nguy hại phát sinh của doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.
Hỗ trợ, tư vấn xác định các loại chất thải, thu gom lưu trữ đúng quy định.
Linh hoạt trong quá trình hợp đồng, thu gom, cấp chứng từ để phù hợp hơn với khách hàng.

Hãy liên hệ 0973 923 688 để được tư vấn cụ thể về thu gom chất thải nguy hại tại TP HCM