Dịch Vụ Môi Trường Đông Nam Bộ

Lập giấy phép môi trường tại TP HCM

Lập giấy phép môi trường tại TP HCM

Giấy phép môi trường gồm những nội dung gì?


Theo quy định tại Điều 40, Luật Môi trường năm 2020 thì Nội dung giấy phép môi trường bao gồm các thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; nội dung cấp phép môi trường; yêu cầu về bảo vệ môi trường; thời hạn của giấy phép môi trường; nội dung khác (nếu có).

Giấy phép môi trường có thời hạn trong bao nhiêu lâu?

Theo quy định của pháp luật thì giấy phép môi trường có thời hạn khác nhau đối với từng đối tượng, cụ thể:

Thời hạn là 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I;
Thời hạn 07 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật môi trường 2020 có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I;
10 năm đối với đối tượng không thuộc vào nhóm các đối tượng trên
Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định như trên theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp 

Giấy phép môi trường được cấp sau bao nhiêu lâu kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ?

Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, chủ đầu tư sẽ nhận được giấy phép môi trường trong thời hạn như sau:

Không quá 45 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;
Không quá 30 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;
Qúy khách có nhu cầu lập giấy phép môi trường tại TP HCM vui lòng liên hệ Tell/zalo: 0973 923 688 để được tư vấn miễn phí

1. Giấy phép môi trường là gì?
2.  Đối tượng nào cần thực hiện giấy phép môi trường