Xử lý nước thải rả đông bằng công nghệ PLASMA  giúp loại bơ nhanh chất ô nhiễm gây mùi hôi thối, vi sinh vật gây hại với chi phí đầu tư phù hợp, lắp đặt, vận hành nhanh chóng.

Nước thải từ quá trình rả đông của cơ sở chế biến, buôn bán hàng đông lạnh chứa rất nhiều chất ô nhiễm, khi thải ra môi trường chúng phân hũy và phát sinh mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến môi trường.

Xử lý nước thải rả đông kho đông lạnh biện pháp giảm thiểu chủ yếu hiện nay là các cơ sở đầu tư hệ thống xử lý nước thải để xử lý nhưng vấn đề chi phí quá cao, quá trình lắp đặt và vận hành khá phức tạp nên dù có lắp đặt vẫn không hiệu quả cho mấy. 

Xử lý nước thải rả đông bằng công nghệ PLASMA  giúp loại bơ nhanh chất ô nhiễm gây mùi hôi thối, vi sinh vật gây hại với chi phí đầu tư phù hợp, lắp đặt, vận hành nhanh chóng.

Xử lý nước thải bằng công nghệ plasma là công nghệ mới, tuy chưa phổ biến ở Việt Nam nhưng đã được ở các nước Mỹ, Anh, Đức áp dụng vào hệ thống xử lý. Nếu bạn quan tâm và muốn tìm hiểu sâu hơn về công nghệ plasma xử lý nước thải hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo số 0973923688
Thông tin khác