Và nhiều vấn đề khác về lập giấy phép môi trường, xử lý các vấn đề liên quan đến môi trường hãy liên hệ  0973923 688 Tel/Zalo cho Chúng tôi đễ được tư vấn hoàn toàn miễn phí, giải pháp có lợi nhất cho bạn và doanh nghiệp của mình nhé  

Nước thải của các nghành sản xuất nội thất, các nghành sản xuất chế biến gỗ cơ sơ, các nghành cơ khí, ô tô đều có chứa một hàm lượng lớn sơn lẫn trong nước thải làm cho nồng độ ô nhiễm tăng cao cần phải được xử lý triệt để trước khi xả ra môi trường.
  • Bạn là công ty sản xuất cần xử lý nước thải
  • Hệ thống xử lý nước thải của bạn đang cần bảo trì sữa chữa
  • Bạn đang băng khoăn về giải pháp xử lý nước thải nhiễm sơn
Và nhiều vấn đề khác về lập giấy phép môi trường, xử lý các vấn đề liên quan đến môi trường hãy liên hệ  0973923 688 Tel/Zalo cho Chúng tôi đễ được tư vấn hoàn toàn miễn phí, giải pháp có lợi nhất cho bạn và doanh nghiệp của mình nhé  

XEM THEM  CÔNG NGHỆ CỦA CHÚNG TÔI 
 
CÁC DỊCH VỤ CHÚNG TÔI CUNG CẤP
 
  • Đo kiễm môi trường lao động cho nhà máy
  • Bảo trì vận hành hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy
  • Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho nhà máy
  • Lập giấy phép môi trường cho nhà máy

Những câu hỏi thường gặp

❖ Cải tạo xử lý mùi buồn sơn củ

❖ Đo kiểm môi trường lao động.

❖ Xử lý mùi sơn dầu, mùi dung môi hữu cơ.

❖ Xử lý mùi sơn xưỡng Mộc.

Thông tin khác