Cách thụ phấn cho cây trong nhà kính

Thụ phấn thành công dẫn đến hình thành quả và hạt. Chim, ong, bướm và gió là một số yêu tố thụ phấn trong tự nhiên. Nhà kính hay Nhà màng trồng cây ra các rào cản bảo vệ thực vật khỏi các điều kiện phát triển bất lợi, nhưng chúng cũng có các trở ngại về cấu trúc ngăn cản sự thụ phấn.

Thụ phấn thành công dẫn đến hình thành quả và hạt. Chim, ong, bướm và gió là một số yêu tố thụ phấn trong tự nhiên. Nhà kính hay Nhà màng trồng cây ra các rào cản bảo vệ thực vật khỏi các điều kiện phát triển bất lợi, nhưng chúng cũng có các trở ngại về cấu trúc ngăn cản sự thụ phấn. Một chút can thiệp của con người đảm bảo rằng cây có thể được thụ phấn thành công, ngay cả trong nhà kính được bảo vệ.
Hiện nay có rất nhiều cách thụ phấn cho cây nhà kính như sau:
Phương pháp thủ công.

Dùng máy rung.
 
Sử dụng ong mật thụ phấn cây trồng.
Đây là phương pháp tối ưu nhất đạt hiểu quả cao nhất và thân thiện nhất hiện nay.
Hiện nay có rất nhiều giống ong mất ứng dụng trong quá trình thụ phấn cây trồng nhưng chúng ta cần lựa chọn dòng nào phù hợp với điều kiện khí hậu, dễ dàng di chuyển, thân thiện với con người ( vì có nhiêu loại ong có nọc độc gây nguy hiễm cho con người).
Tại việt nam chúng ta ong dú là một lựa chọn hợp lý nhất

---> Mua giống ong dú ở đâu tốt nhất
---> Tỉ lệ ong bao nhiêu là đủ trong vườn
dang-ky bao-gia
Tin tức khác