Công ty lập báo cáo giám sát môi trường tại Bà Rịa Vũng Tàu

Hiện tại chúng tôi Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Đông Nam Bộ đã triển khai đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và mong muốn được hỗ trợ tư vấn cho quý khách hàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Theo quy định của luật bảo vệ môi trường các doanh nghiệp hoạt động sản xuất đều phải lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ mỗi năm 02 lần gửi về cơ quan quản lý môi trường .
Hiện tại chúng tôi Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Đông Nam Bộ đã triển khai đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và mong muốn được hỗ trợ tư vấn cho quý khách hàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về tất cả các loại hồ sơ môi trường cũng như các công trình xử lý môi trường  trong đó có lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

Khu vực tư vấn:

Tất cả các doanh nghiệp trên các huyện thị của tỉnh
Tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp

Thời gian hoàn thành:

Thời gian hoàn thành và trình nộp hồ so trong vòng 07 ngày

Chi phí:

Tùy thuộc vào quy mô. Chúng tôi cam kết giá tốt nhất cho quý khách.

Chi tiết liên hệ: 0973 923 688  -  0914 677 819
 
Trân trọng!
Tin tức khác