Dịch vụ quan trắc môi trường định kỳ

Công ty chúng tôi với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực quan trắc môi trường. Không chỉ giàu kinh nghiệm, Có đầy đủ năng lực thực hiện cũng như hỗ trợ tư vấn, đánh giá, giúp lập bản báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ cho cá nhân, doanh nghiệp, cơ sở.

Dịch vụ quan trắc môi trường định kỳ
Quy định về việc lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ


Tần số thực hiện báo cáo kết quả quan trắc môi trường thường được thực hiện định kỳ và được phân chia theo quy mô đối tượng tương ứng. Và chia làm thời gian 3 tháng 1 lần; 6 tháng 1 lần; 1 năm 1 lần tùy theo nhóm doanh nghiệp, cơ sở phù hợp. Các bạn có thể tham khảo thêm tại thông tư số 18/2015-NĐ-CP và 27/2015/TT-BTNMT để xem mình thuộc nhóm đối tượng nào. 

Báo cáo quan trắc môi trường là văn bản có giá trị pháp lý và được quy định rõ ràng theo các thông tư, nghị định liên quan:

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014: quy định về đối tượng, việc thực hiện cũng như nội dung chính cần của báo cáo đánh giá tác động môi trường
Nghị định 18/2015: bổ sung và quy định các vấn đề tương tự như Luật bảo vệ môi trường. Đồng thời có thêm các thông tin về việc đăng ký và xác định kế hoạch bảo vệ môi trường
Thông tư 43/2015: chứa các quy định về báo cáo hiện trạng môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.
đo khí thải tại nguồn

Đơn vị dịch vụ lập quan trắc môi trường định kỳ

Công ty chúng tôi với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực quan trắc môi trường. Không chỉ giàu kinh nghiệm, Có đầy đủ năng lực thực hiện cũng như hỗ trợ tư vấn, đánh giá, giúp lập bản báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ cho cá nhân, doanh nghiệp, cơ sở.
Hãy liên hệ 0973923688 để được tư vấn miễn phí.

Những câu hỏi thường gặp

❖ Đo kiểm môi trường lao động.

❖ Tẩy Rửa Cáu Cặn, Hóa Chất Bảo Trì Lò Hơi

❖ Xử Lý Cặn Và Rong Tảo Cho Tháp Giải Nhiệt.

❖ Tư vấn môi trường

❖ Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Tin tức khác