Huấn luyện An toàn lao động ,Vệ sinh lao động tại Đồng Nai

Dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại Đồng Nai của chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ nhanh chóng kịp thời đúng với quy định của nhà nước với chi phí tốt nhất.

Huấn luyện An toàn lao động – Vệ sinh lao động tại Đồng Nai


Kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2013, thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động và Thông tư số 41/2011/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động hết hiệu lực thi hành.
Dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại Đồng Nai của chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ nhanh chóng kịp thời đúng với quy định của nhà nước với chi phí tốt nhất. 

Các đối tượng bắt buộc phải được huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động được chia cụ thể thành 4 nhóm như sau:

1. Nhóm 1: Người làm công tác quản lý (trừ trường hợp kiêm nhiệm) bao gồm:
a) Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
b) Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;
c) Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
2. Nhóm 2:
a) Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;
b) Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.
3. Nhóm 3:
Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo phụ lục 1 của Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH.
4. Nhóm 4:
Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động).
Để được tư vấn rõ hơn về huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại Đồng Nai vui lòng liên hệ :
 Công ty TNHH Tư vấn Môi Trường Đông Nam Bộ để được tư vấn miễn phí về khoá tham gia chương trình huấn luyện An toàn lao động , vệ sinh lao động theo quy định của Bộ lao động thương binh xã hội.

Xem thêm : dịch vụ đo kiểm tra môi trường lao động tại đây
 
Tin tức khác