Dịch Vụ Môi Trường Đông Nam Bộ

Xét nghiệm mẫu nước cho hồ bơi

Để công trình bể bơi luôn đạt chuẩn chất lượng và an toàn sức khỏe cho người bơi thì các chủ đầu tư cần tuân thủ tiêu chuẩn nước hồ bơi theo thông tư Số: 14/2014/TT-BVHTTDL ban hành tiêu chuẩn nước của các mô hình bể bơi như gia đình, kinh doanh, thi đấu.
Theo thông tư Số: 14/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch quy định về tiêu chuẩn nước bể bơi của các cơ sở tổ chức hoạt động bơi lội. Nước bể bơi phải đáp ứng được các chỉ tiêu chất lượng nước sinh hoạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.
Quy định xét nghiệm mẫu nước cho hồ bơi.
TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Giới hạn tối đa cho phép Phương pháp thử Mức độ giám sát
1 Màu sắc(*) TCU 15 TCVN 6185 - 1996 (ISO 7887- 1985) hoặc SMEWW 2120 A
2 Mùi vị(*) - Không có mùi vị lạ Cảm quan, hoặc SMEWW 2150 B và 2160 B A
3 Độ đục(*) NTU 5 TCVN 6184 - 1996 (ISO 7027 - 1990) hoặc SMEWW 2130 B A
4 Clo dư mg/l - SMEWW 4500Cl hoặc US EPA 300.1 A
5 pH(*) - Trong khoảng 6,0 -8,5 TCVN 6492:1999 hoặc SMEWW 4500 - H+ A
6 Hàm lượng Amoni(*) mg/l 3 SMEWW 4500 - NH3 C hoặc SMEWW 4500 - NH3 D A
7 Hàm lượng Sắt tổng số (Fe2+ + Fe3+)(*) mg/l 0,5 TCVN 6177- 1996 (ISO 6332 - 1988) hoặc SMEWW 3500 - Fe B
8 Chỉ số Pecmanganat mg/l 4 TCVN 6186:1996 hoặc ISO 8467:1993 (E) A
9 Độ cứng tính theo CaCO3(*) mg/l - TCVN 6224 - 1996 hoặc SMEWW 2340 C B
10 Hàm lượng Clorua(*) mg/l - TCVN 6194 - 1996 (ISO 9297- 1989) hoặc SMEWW 4500 - Cl- D A
11 Hàm lượng Florua mg/l - TCVN 6195- 1996 (ISO 10359 - 1 - 1992) hoặc SMEWW 4500 - F- B
12 Hàm lượng Asen tổng số mg/l 0,05 TCVN 6626:2000 hoặc SMEWW 3500 - As B B
13 Coliform tổng số Vi khuẩn/ 100ml 150 TCVN 6187- 1,2:1996 (ISO 9308 - 1,2 - 1990) hoặc SMEWW 9222 A
14 E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt Vi khuẩn/ 100ml 20 TCVN 6187- 1,2:1996 (ISO 9308-1,2- 1990) hoặc SMEWW 9222 A
Các chỉ tiêu bắt buộc khi xét nghiệm mẫu nước cho hồ bơi

a) Đối với các chỉ tiêu thuộc mức độ A:

- Xét nghiệm ít nhất 01 lần/01 tháng do cơ sở thể thao thực hiện;

- Kiểm tra, giám sát, xét nghiệm mẫu nước cho hồ bơi ít nhất 01 lần/03 tháng do các cơ quan có thẩm quyền thực hiện.

b) Đối với các chỉ tiêu thuộc mức độ B:

- Xét nghiệm ít nhất 01 lần/03 tháng do cơ sở thể thao thực hiện;

- Kiểm tra, giám sát, xét nghiệm mẫu nước cho hồ bơi ít nhất 01 lần/06 tháng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện.
Quý khách có nhu cầu xét nghiệm mẫu nước cho hồ bơi vui lòng liên hệ qua số -  Hotline/Zalo:  0973 923 688     xet nghiem mau nuoc cho ho boi
xet nghiem mau nuoc cho ho boi

Xem thêm:
Lập giấy phép môi trường cho nhà hàng khách sạn
Lập báo cáo giám sát định kỳ cho nhà hàng khách sạn
Xử lý nước thải cho nhà hàng khách sạn

Nếu  nước hồ bơi bạn cần xử lý hãy liên hệ  0973 923 688 Tel/zalo chúng tôi hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.